nadpissivt

Информация за работна оферта Специалист, контрол разходи Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 09/15/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 09/15/2023
Край на публикуване 09/30/2023
Място
Кратко представяне
Контрольорът на разходите играе важна роля в подпомагането на мениджъра по покупките и отделите за снабдяване и хранене при поддържането на ефективни процедури за вътрешен контрол и управление на разходите в организацията. Тази позиция отговаря за одитирането на определени разходи, осигуряването на финансова точност и спазването на установените политики и процедури. Контрольорът на разходите ще контролира също така управлението на инвентара, ще извършва редовни проверки на наличностите и ще подпомага изпълнението на различни финансови и счетоводни задачи. Основни отговорности: Одитиране и идентифициране на определени разходи, за да се гарантира спазването на процедурите за вътрешен контрол. Наблюдавa използването на оборудването и ресурсите с цел постигане на ефективност на разходите. Проверка на цифри, осчетоводявания и документи за точност и правилно кодиране. Поддържане на точни финансови записи с помощта на счетоводен софтуер, като например Protel PMS. Организира, подсигурява и поддържа досиета, записи и финансови документи в съответствие с правилата на компанията. Поддържане на конфиденциалност на защитената информация. Подготвя, поддържа и разпространява финансови отчети и таблици. Подпомага при изпълнението на процедурите и отчетите за приключване на периода. Изготвяне, преглед, съгласуване и издаване на сметки, фактури и извлечения от сметки в съответствие с процедурите на компанията. Придържа се към политиките и процедурите на компанията. Поддържа професионален и униформен външен вид. Защита на активите на компанията и гарантиране на неприкосновеността на личния живот и сигурността на гостите и колегите. Отговаря на нуждите на гостите професионално и своевременно. Да общува ясно и професионално в писмена и устна форма. Развива и поддържа положителни работни взаимоотношения с членовете на екипа и решава проблемите на служителите по подходящ начин. Контролира движението на складовите наличности на хранителни продукти и напитки както в магазина, така и в оперативните зони. Извършва внезапни проверки и месечни инвентаризации във всички магазини и обекти за напитки. Управлява изготвянето на менюта и инициативи за намаляване на разходите. Преглежда и прави поръчки за общи доставки в магазините въз основа на нивата на заетост. Изготвяне на дневници за приключване на месеца. Осчетоводяване на безплатни чекове, храна за служителите, храна в кафене за персонала и свързаните с това финансови транзакции. Управление на екип от склададжии и персонал за приемане на стоки. Действа от името на мениджъра по снабдяването по време на неговото отсъствие. Изпълнява други разумни служебни задължения по искане на ръководството. Квалификации: Бакалавърска степен по финанси, счетоводство или свързана област (за предпочитане). Доказан опит в областта на контрола на разходите и финансовия одит. Умения за работа със счетоводен софтуер (напр. Protel PMS) и приложения за електронни таблици. Голямо внимание към детайлите и математическа точност. Отлични комуникационни и междуличностни умения. Способност за ефективна работа в екип. Познаване на стандартните за отрасъла практики за закупуване и управление на запасите. Предлагаме: Конкурентна заплата. Безплатно настаняване. Осигурено изхранване. Осигурен транспорт до работното място. Допълнителна здравна застраховка. Бонуси. Приятелска и подкрепяща работна среда. Професионално развитие в разрастваща се местна компания с международни стандарти за професионализъм. Ако тази възможност представлява интерес за Вас, кандидатствайте сега! Моля, имайте предвид, че ще се свържем само с кандидатите одобрени по документи.
Предпочитани умения
Месторабота: Капитан Андреево Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/7063080