nadpissivt

Информация за работна оферта Сервизен инженер Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство - Електроника/Електротехника, Машиностроене
Работно време Пълно работно време
Публикувано 09/12/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 09/12/2023
Край на публикуване 09/30/2023
Място
Кратко представяне

Повече от 70 години Елпром Хеви Индъстрис е световен лидер в областта на производството на силови трансформатори и стъпални регулатори с иновативен дизайн! В нашия екип работят над 500 професионалисти от различни специалности с уникален опит. Ще можете да осъзнаете своите ценности, да разширите границите си и да получите ново вдъхновение.
Каним те да станеш част от нашия екип като ,,Сервизен инженер“.

 Отговорности на позицията:
- Извършва инспекции и тества неизправна апаратура за ниско и високо напрежение, като   използва специализиран измервателен софтуер и измервателно оборудване, специални   приспособления и инструменти;
- Извършва ремонтни дейности и дейностти по регулярна поддръжка на апаратура високо и     ниско напрежение монтирана на обекти на клиенти на компанията;
- Инсталира, калибрира и настройва ремонтираната апаратура за ниско и високо     напрежение  по утвърдените в компанията процедури и стандарти;
- Поръчва всички части и компоненти, необходими за обезпечаване на ремонтните дейности    или дейности по поддръжка;
- Попълва необходимата информация в докладите от извършените дейности;
- Участва в разработването на подробни ръководства за поддръжка, сервиз и експлоатация     на произвежданите от компанията изделия;
- Чрез писмен доклад и лично присъствие, взима участие в анализите на несъответствия     появили се при обекти въведени в експлоатация.
- Изготвяне на Root Cause анализи;
- Провежда практически курсове на обучения на клиенти или подизпълнители на компанията;
- Разследване на инциденти, свързани със сервизираната апаратура, и предлагане на   подходящи решения за отстраняване на причините за неизправността.
- Обслужване на гаранционни и извън гаранционни продукти, включително извършване на     ремонти, замяна на компоненти и предоставяне на техническа поддръжка.
- Участие в планирането и координацията на задачите на сервизния екип, включително   съставяне на графици и разпределение на работните натоварвания.
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи, възникнали в процеса на работа;
- Информира прекия си ръководител за всякакви извънредни обстоятелства.

 Изисквания към служителя:
- Висше образование в областта на електротехниката, електроенергетиката, автоматизация,     информационна и управляваща техника или сродни технически науки;
- Предишен опит в сервизирането и поддръжката на апаратура за високо напрежение се     счита за предимство;
- Минимум 3 години на същата или сходна позиция;
- Притежава познания по механика и знае тяхното приложение в дейностите по ремонт,   тестване и инсталация;
- Задълбочени познания в измерването на електрически и неелектрични величини;
- Знае практическото приложение на принципи, техники и процедури от инженерната наука   и  технологиите;
- Познава основното технологично оборудване в предприятието, както и принципите на   неговата работа;
- Познава действащите нормали и стандарти за качество в производственото предприятие;
- Познава различни техники за контрол, тестване и отстраняване на повреди в апаратура   високо напрежение;
- Отлично владеене на английски език - както устно, така и писмено;
- Като допълнително предимство - добро владеене на руски език;
- Позицията е свързана с непрекъснати командировки - около 70% от времето.

В замяна ние ще ви предложим:
- Възможност за професионално и кариерно израстване в една от водещите производствени компании в България;
- On-boarding и фирмени обучения;
- Допълнителна здравна застраховка;
- Транспортна придобивка;
- Осигурена дневна придобивка за храна;
- Безплатен фирмен паркинг;
- Ваучери за храна;
- Месечни бонуси;
- Бонуси за официални празници, семейни поводи и лятна ваканция;
- Работно време от 8:00 до 16:30 часа;
- 26 дни платен годишен отпуск;

Ако припознавате себе си в описанието на позицията, не се колебайте да ни изпратите своята актуална автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/7031523