nadpissivt

Информация за работна оферта Заместник управител на Интерхотел Сандански Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Хотели
Работно време Пълно работно време
Публикувано 05/17/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 05/17/2023
Край на публикуване 05/31/2023
Място
Кратко представяне

Дружество, занимаващо се с управление на хотели, търси да назначи Заместник управител за Интерхотел Сандански, с постоянна месторабота в гр. Сандански.
Отговорности и описание на длъжността:

- Длъжността е пряко подчинена на Директор Операции и Съвета на Директорите;
- Подпомага Директор операции в ръководенето и организирането на цялостната стопанска, и експлоатационна дейност на хотелския комплекс;
- Участва в прилагането на търговската, инвестиционната, кадрова и социална политика на дружеството;
- Осигурява условия и следи за постигане на висок стандарт на предлаганите услуги;
- Спазва утвърдените стандарти за качество и обучава работещите в комплекса;
- Разработва система и създава организация за обучение и развитие квалификацията на кадрите;
- Работи за разширяване разнообразието от допълнителни услуги, предлагани в комплекса;
- Осъществява контакт с гостите на хотела и работи за подобряване на имиджа на хотела;
- Контролира изпълнението на стандартите за качеството от работещите в комплекса;
- Контролира спазването на финансовата дисциплина и документооборота в комплекса;
- Контролира изпълнението на всички фирмени заповеди;
- Утвърждава графици за работа на персонала и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организация на работата.
Изисквания:
- Предишен опит като ръководител в отдел „Храни и Напитки“ се счита за ключово предимство;
- Завършено висше или средноспециално образование в сферата на туризма;
- Квалификация и професионален опит, подходящи за изпълнение на функциите на позицията – минимум 2 години опит на сходна позиция;
- Много добра компютърна грамотност - outlook, word, excel, познаването на продуктите Micros – Fidelio / Opera ще се счита за предимство;
- Свободно владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Адаптивна, уравновесена, приветлива личност;
- Управленски навици - организираност, точност, оперативност, самовзискателност, енергичност, умения за разрешаване на възникнали проблеми и конфликтни ситуации;
- Да организира и насочва работата на персонала на отдела към успешно изпълнение на стратегическите цели на компанията;
- Познава и спазва деловия етикет при общуване с клиенти и партньори;
- Бързо опознаване предмета на дейността и целите на компанията и отдела, който ръководи.
Ние Ви предлагаме:
- Възможност за работа в перспективна компания;
- Възможност за дългосрочна реализация;
- Мотивиращо възнаграждение;
- Постоянна заетост;
- Ваучери за храна.
Очакваме Вашите кандидатури.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6867606