nadpissivt

Информация за работна оферта Експерт ИТ операции в дирекция Информационни технологии Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория ИТ - Адм. дейности и продажби
Работно време Пълно работно време
Публикувано 03/20/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 03/20/2023
Край на публикуване 04/14/2023
Място
Кратко представяне

Експерт ИТ операции в дирекция Информационни технологии

Експерт ИТ операции

Основни задължения и отговорности за позицията:

∙ Дейности, свързани с разработването на проекти, свързани с обработка на данни в DWH, обработка на големи масиви от структурирани данни;
∙ Прилагане на най-добри практики за създаване на добре проектиран, документиран, ефективен и тестван код;
∙ Участие във всички фази на разработка на софтуер;
∙ Комуникиране и решаване на технически и функционални проблеми;
∙ Споделяне на знания и отлично сътрудничество с членове на екипа и вътрешни клиенти.
∙ Подготвя системи и приложни програми за ежедневни операции (Daily Procedures );
∙ Управление на промени в приложни системи;
∙ Участие в бизнес анализ и дизайн на бази данни.

Подходящите кандидати притежават:

∙ Бакалавърска степен в сферата на Информационните Технологии
∙ Умения за работа с данни, информационни системи, скриптове и програми, тулове за обработка на структурирани бази данни, опит с PL/SQL;
∙ Опит със системи, обслужващи банкови процеси: core banking system, CMS и др.
∙ Умение за решаване на проблеми посредством система за управление на билети, документиране на проблеми/инциденти, възникнали в приложни системи;
∙ Владеене на английски език, отлични комуникационни умения и адаптивност към променяща се среда;
∙ Желание и мотивация за развитие.

За предимство се счита:
∙ Компетенции в бизнес анализ и дизайн на бази данни
∙ Познания и умения за работа с данни, информационни системи, скриптове и програми, тулове за обработка на структурирани бази данни /ORACLE BI/ODI, MS SQL/;
∙ Добро владеене на английски език;
∙ Професионални сертификати.

Ние предлагаме:
∙ Работа в устойчива компания с дългосрочни ангажименти;
∙ Приятелско, жизнено и интелектуално предизвикателно работно място;
∙ Възможности за професионално обучение, израстване и сертифициране;
∙ Възможности за изграждане на софтуерни продукти и критични информационни системи от нулата с помощта на съвременни технологии;
∙ Разнообразие от проекти и възможна мобилност между проектите във времето

 

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6763015