nadpissivt

Информация за работна оферта Медицинска сестра за отделение по Образна диагностика, Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Здравеопазване и фармация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/01/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/01/2023
Край на публикуване 02/19/2023
Място
Кратко представяне

- Завършено образование, подходящо за обявената длъжност


- Притежава умения за поставяне на периферен венозен път; проследява и се грижи за проходимостта на венозните източници;
- Изпълнява изискванията за разделното събиране, временното съхранение и етикетиране на битовия и опасния болничен отпадък; извършва почистване и дезинфекция на манипулационни масички и колички, работни повърхности и медицинска апаратура;
- Разяснява на разбираем език изискванията и противопоказанията за провеждане на образните изследвания на пациентите с цел получаване на информирано съгласие за провеждане на съответното изследване;
- Познава спецификата и противопоказанията на използваните контрастни вещества за целите на образната диагностика;
- Разяснява спецификата на образното изследване; при необходимост извършва непосредствената подготовка на пациента за назначеното изследване.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6686908