nadpissivt

Информация за работна оферта Главен Експерт „Информационна сигурност“ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Застраховане
Работно време Пълно работно време
Публикувано 12/06/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 12/06/2022
Край на публикуване 12/23/2022
Място
Кратко представяне

ЗАД ”Алианц България ”

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има над 130-годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители. Във връзка с подпомагане дейностите на „Общо застраховане“ търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията:

Гл. Експерт „Информационна сигурност“
Ref /E_T/

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Участва в процеса по надлежното имплементиране на процесите и процедурите, свързани с информационната сигурност.
• Участва в изготвянето на регулярни доклади с преглед състоянието, ефективността и бъдещите перспективи по внедряване на информационната сигурност.
• Извършва регулярен мониторинг на ИТ системите за уязвимости и осъществява контрол върху процеса по отстраняването им.
• Следи за техническото съответствие на ИТ системите спрямо приетите минимални изисквания за информационната сигурност.
• Координира разследването на кибер инциденти и ги ескалира до подходящо ниво на база тяхната критичност.
• Следи за спазването на политиките в дружеството и участва в разработването на допълнителни процедури за ефективна информационна сигурност.
• Подпомага дейността по оценка на рисовете, свързани с информационната сигурност и преглед на проблемите, свързани с нея.
• Участва в организацията по обучение на персонала за мерки и действия, свързани с информационната сигурност.
• Работи в тясно сътрудничество с управление “ИТ“ и дирекция “Управление на риска“ с цел намаляване на кибер рисковете.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше техническо образование;
• Минимален професионален опит в сферата на информационната сигурност: 2 години
• Добро владеене на английски език;

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Възможност да се развивате в международна финансова институция;
• Динамична и интересна работа и възможности за кариерно развитие;
• Отлични условия на труд;
• Допълнителни социални придобивки


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Автобиография


Документите (моля посочете референтния номер на позицията, за която кандидатствате) се подават до 30.12.2022 г.

Ще бъдат поканени на интервю само кандидати, чиято професионална подготовка съответства на желания професионален профил.

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6614329