nadpissivt

Информация за работна оферта СТАРШИ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство(друго)
Работно време Подходящо за студенти
Публикувано 12/02/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 12/02/2022
Край на публикуване 12/25/2022
Място
Кратко представяне

КОИ СМЕ НИЕ
“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Създадена още през 1932 година, компанията  предлага качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания на клиентите ни по целия свят. 
Днес в АГРИЯ АД интензивно работят  два основни цеха за прозводство, формулация и разфасовка на препарати за растителна защита от групата на Дитиокарбаматите и мед-съдържащи водноумокряеми прахове. 
В ежедневната ни работа се стремим:
- да достигаме максимума в изискванията  на международните трудови и социални стандарти;
- да създадем гъвкави и съвременни  условия на труд, които да стимулират нашите служители да дават най-доброто от себе си;
- да дадем шанс на всеки да развие уменията си, да придобие по-висока квалификация и  да израстне кариерно. 
Съзнаваме, че нашият най-голям капитал, това са нашите служители. Ето защо осигуряваме не само стабилен пакет социални придобивки, но и възможност за усъвършенстване и обучение.  Атрактивният ни пакет от придобивки включва сигурно и адекватно възнаграждение, социални придобивки, възможност за балансиране на личния и професионалния живот. 
Следим позиционирането си на пазара на труда, за да можем да продължим да привличаме и развиваме талантливите и амбициозните. 

За екипа ни в Пловдив, търсим да наемем :

СТАРШИ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР за информационната система на завода и обслужващата го администрация

Основни задължения:
•    Организира и участва в проектирането, изграждането, модернизирането и поддръжката на информационните системи.
•    Грижи се активно за техниката - сървъри, работни станции и периферия. Осигурява непрекъснатия работен режим на системите.
•    Подпомага потребителите в ежедневното използване на техниката и приложния софтуер.
•    Извършва периодично наблюдение на информационните системи и  докладва за тяхното сътстояние, проблеми, нужда от обновяване
•    Предлага решения и превантивни мерки относно информационните системи

Изисквания за заемане на длъжността:

•    Висше или средно техническо образование в областта на компютърните и комуникационни системи и технологии.
•    Професионален опит: 2+ години опит по специалността
•    Владеене на английски език на работно ниво
•    Познаване на основните мрежови принципи
•    Опит с Windows Server 2012/2016
•    Опит с Windows 7/10/11
•    Опит с приложен софтуер, бази данни
•    Опит с Cisco /CCNA/ е плюс
•    Опит с Exchange Server e плюс 

Личностни качества:
•    Умения за вземане на навременни решения, инициативност.
•    Аналитични умения и комуникативност.
•    Лоялност, честност, конфиденциалност.  
•    Способност за поемане на отговорност.

 
Компанията предлага:
•    Конкурентно възнаграждение;
•    Отлични условия на труд;
•    Работа в динамична среда в стабилна компания;
•    Добър социален пакет, безплатен служебен транспорт;
•    Допълнителен годишен отпуск;
•    Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
•    Еднократна финансова помощ при раждане на дете]
•    Ваучери за храна;
•    Безплатен служебен транспорт.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурите ще се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, „Агрия“ АД е Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента, с подаването на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със следното:
1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите документи са предназначени е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване на изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да бъдат обработвани с други цели и може да бъдат предоставяни единствено на консултант по подбор на персонал, с който Администраторът има сключен договор за консултантска услуга по подбор на персонал.
3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от три месеца след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция.
4. След изтичане на този срок, личните данни, получени с настоящето съгласие, ще бъдат унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството и платформата на www.jobs.bg).
5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.

Предпочитани умения

Месторабота:Пловдив

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6610038