nadpissivt

Информация за работна оферта Търговски представител - бързооборотни хранителни стоки Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Търговия, Продажби - Експерти и мениджъри
Работно време Пълно работно време
Публикувано 12/02/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 12/02/2022
Край на публикуване 12/25/2022
Място
Кратко представяне
ИЗИСКВАНИЯ:
- Динамична личност с високо ниво на комуникативни и организационни умения;
- Шофьорска книжка; (задължителна)
- Опит в търговския бранш и сферата на продажбите;
- Основни компютърни умения;

Понеделник до петък, поръчки от магазинната мрежа в региона, пътуване по график.


Обща цел: Поддръжка и развитие на търговска мрежа, заедно с поддръжка и
развитие на маркетинговите стратегии на фирмата и продуктите представяни от
нея.

Отговорности:
Да предоставя отлично обслужване на клиентите;
Ежедневно да работи с клиентите от предоставения регион, като ги посещава на място и изготвя поръчките им по определен график.
Координира поръчките си и тяхната обработка с централен офис.
Да установява и поддържа контакти с постоянни и потенциални клиенти;
Да изготвя оферти, провежда срещи, презентира, води търговски преговори,
осъществява продажби и финализира сделки;
Непрестанно да търси възможности и потенциал за развитие и повишаване на
финансовите и пазарни резултати на фирмата надхвърляйки очакванията за фирмен
оборот;
Ефективно да менижира трудности и специфични казуси свързани с клиенти.
Да извършва маркетингови проучвания на пазара, подготвя и периодично предоставя
информация за състоянието на пазара и тенденции за развитието му.
Своевременно и точно да предоставя и докладва нужната информация за пазара и
клиентската мрежа.
Да създава, възпитава и развива положителен имидж на фирмата с нейните контрагенти
– партньори, клиенти и др.
Да взаимодейства активно и да работи екипно с останалите звена и координира
действията си с мениджърския екип.
Да съдейства и осъществява с всички възможни мерки хоризонтална (между фирмения
екип) и вертикална (между фирмения екип и управа) фирмена комуникация.
Умения и характеристики:
1. Динамичност и желание за активна търговска работа и постоянно пътуване.
2. Комуникативност и умение за работа с клиенти
3. Основни счетоводни познания (Достатъчни са наистина основните неща: да
умеете да съставяте и обработвате фактури, да оформите и прегледате договор,
спрямо съгласувани условия, да предоставяте необходимите входни данни за
нуждите на счетоводния отдел)
4. Изследване на пазара – умение да поддържате своята информираност и интерес
към продуктите на пазара и дейността на конкурентните фирми.
5. Търговска презентация – умението или изкуството да се представят убедително
предимствата и особеностите на даден продукт пред потенциален купувач
6. Разработване на пазарни цели и умения за определяне на оптимални пазари и
стратегии
7. И най-важното – самочувствие, усмивка, и желание и упоритост за постигане на
цели!

 

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6610965