nadpissivt

Информация за работна оферта Ръководител проекти старши Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство(друго)
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/29/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/29/2022
Край на публикуване 12/12/2022
Място
Кратко представяне

Ръководител проекти старши

Основни задължения:

 • Следи и изготвя протоколи за възлагане изпълнението на СМР;
 • Изготвя поръчки за доставка на материали за определената област;
 • Извършва контрол по време на изпълнението на обектите и съоръженията;
 • Проследява изписването и влагането на материали и останалите разходи по обектите;
 • Изготвя справки за изпълняваните обекти;
 • Участва в приемателни комисии.

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Професионален опит на подобна позиция – минимум 3 г.;
 • Много добри компютърни умения – MS Office, SAP;
 • Познаване на нормативната база в областта – ЗУТ, ЗЕ и др.;
 • Шофьорска книжка – кат. В;
 • Работа в екип;
 • Работа с клиенти;
 • Аналитично мислене.

Място на работа

гр. Благоевград

Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6605122