nadpissivt

Информация за работна оферта МЕНИДЖЪР ЛОГИСТИКА Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Институции/Държавна администрация
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/12/2019
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 3 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/12/2019
Край на публикуване 11/30/2019
Място
Кратко представяне

Креатив Дрес ЕООД с търговска марка Creative е онлайн магазин, който изпълнява доставки на дамски дрехи до цяла Европа

КОИ СМЕ НИЕ?
Иноватори, стремящи се да предоставят качествена, бърза и удобна услуга, която да подобри живота на нашите клиенти. Бързо учим и бързо се развиваме. Смели и амбициозни, готови за всяко следващо предизвикателство.
ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Мениджър Логистика управлява логистичните процеси, така че да осигури максимална финансова и оперативна ефективност за компанията, високо качество и удовлетвореност на нашите клиенти. Отговаря за планиране, бюджетиране и ресурсно обезпечаване на логистичните процеси. Отговаря за ефективното управление и мотивиране на хората за постигане на високи индивидуални и общи резултати за екипите, отговорни за складовата и транспортна дейност на компанията. Управлява и оптимизира цялостния процес по заявяване, прием, складиране, съхранение, пакетиране, доставки и транспорт.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
● Организира, оптимизира и контролира цялостните логистични процеси и дейността на отдела.
● Осигурява въвеждането и ефективното и качествено и изпълнение на процесите и дейностите, свързани с прием, завеждане, складиране и съхранение на получените стоки, обработка и изпълнение на поръчки, доставки и транспорт до крайните клиенти
● Наблюдава и контролира показателите за изпълнение на дейността. Поддържа и актуализиран база данни, касаещи дейностите на отдела. Изготвя и представя необходимите отчети и анализи.
● Участва при изготвянето и изпълнението на планове и заявки за доставки с цел поддържане на оптимални складови запаси
● Осигурява правилната обработка на документите и отразяване на необходимата информация в съответните системи.
● Осъществява координацията и консултацията с останалите отдели в компанията
● Участва в дейности, свързани с управление на взаимоотношенията с доставчиците, в т.ч. спазване на договорните условия за доставките и стандартите и критериите за качество
● Организира основната складова дейност и мероприятията за проверка на
складовите наличности

Предпочитани умения

ИЗИСКВАНИЯ:
● Минимален 3 години опит на ръководна позиция в областта на логистичните процеси и осигуряване;
● Опит и отлични умения за управление на бизнес процеси
● Лидерски и организационни качества
● Организираност и аналитично мислене
● Отговорност и ориентация към високи резултати и качество
● Много добри умения за работа с MS Office и складови програми
● Отлични комуникационни умения и ориентация към клиента
● Проактивен подход, амбиция за развитие и усъвършенстване.

Трудов договор с Креатив Дрес ЕООД с 6-месечен изпитателен срок

Информираме Ви, че данните, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и GDPR и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.