nadpissivt

Информация за работна оферта Oфис сътрудник с гръцки език Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 06/29/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 06/29/2020
Край на публикуване 07/19/2020
Място
Кратко представяне

Oфис сътрудник с гръцки език
офис сътрудникът отговаря за:
- организирането и разпределението на поверената му входяща документация;
- организира и съблюдава за надеждното получаване на поверената му входяща документация към от колегите в различните отдели;
- дава отчет към ръководството за разпределената входяща документация;
- подпомага ръководството в ежедневната му оперативна работа;
изисквания за заемане на позицията:
- средно образование;
- владеенето на гръцки език се счита за предимство;
- познания и опит в сферата на международния транспорт ще се считат за предимство;
- компютърна грамотност и отлично владеене на MS Officce;
- спазване на професионална етика и съобразяване с вътрешните правила във фирмата;

Предпочитани умения

Oфис сътрудник с гръцки език, ЮМД ЕООД  Вижте визитка на компанията Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време

https://www.jobs.bg/job/5348679