nadpissivt

Информация за работна оферта Специалист Рeпортинг и обработка на статични данни Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория ИТ - Адм. дейности и продажби
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/02/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/02/2023
Край на публикуване 02/17/2023
Място
Кратко представяне

Търсиш най-доброто място за работа, където идеите ти ще са от значение и ще се чувстваш важна част от екипа…

Точно това ще откриеш при нас – уникални възможности за развитие на уменията, придобиване на ключов опит, страхотен пакет от придобивки и най-вече стабилна подкрепа по пътя към успеха.

Всичко, което трябва да знаеш за позицията е:

Основни задачи и отговорности:

 • Изготвяне и изпращане на отчети за сделки с извънборсови деривати, съгласно изискванията на ЕМИР – Регламент (ЕС) № 648/ 2012 на Европейския Парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции;
 • Получаване и обработка на резултатни файлове, за отчетени сделки с извънборсови деривати, корекции на отчетени транзакции;
 • Изготвяне на справки и равнение на портфейли за сделки с извънборсови дериватни за Финансови и Нефинансови контрагенти на банката, съгласно изискванията на Регламента ЕМИР;
 • Проверка на автоматично генерирани файлове, съдържащи информация за сделки с финансови инструменти, съгласно изискванията на Европейската Директива MIFID II и Регламента MIFIR за пазарите на финансови инструменти;
 • Проверка на резултатни файлове, анализ и корекции на данни във връзка с получени грешки и/или отхвърлени транзакции и изпращане на корекционни файлове;
 • Мониторинг на автоматично публикувани сделки с финансови инструменти, съгласно изискванията на Европейската Директива MIFID II и Регламента MIFIR за пазарите на финансови инструменти;
 • Ръчно публикуване на данни за сключени сделки с финансови инструменти и/или корекции / канцелиране на автоматично публикувани сделки;
 • Изготвяне и изпращане на отчети за сделки с ценни книжа, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския Парламент и на Съвета /SFTR/ относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/ 2012 /ЕМИР/;
 • Изготвяне и изпращане на отчет за сделки с интернализиран сетълмент, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския Парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за депозитарите на ценни книжа CSDR;
 • Изготвяне и изпращане на отчети и справки за сключени сделки с финансови инструменти към национални регулатори, както и вътрешни потребители;
 • Обработка на статични данни за емисии ценни книжа, пазари за търговия на финансови инструменти, депозитари и други, във връзка с търговията с финансови инструменти, въвеждане и корекции на данните в специализирани приложения и системи за търговия и репортинг;
 • Обработка на клиентски данни, във връзка със сключени сделки с финансови инструменти, въвеждане и корекции на данните в специализирани приложения за търговия и рипортинг.

Подходящите кандидати имат:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит в банковия сектор най-малко 3 години;
 • Добро владеене на английски език;
 • Отлични Компютърни умения при работа с MS Office(Word, Excel, PowerPoint);
 • Умение за работа в екип , оперативност , комуникативност, аналитичност.

 

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидаствай: https://www.jobs.bg/job/6687884