nadpissivt

Информация за работна оферта ЮРИСКОНСУЛТ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Право, Юридически услуги
Работно време Пълно работно време
Публикувано 01/16/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 01/16/2023
Край на публикуване 02/10/2023
Място
Кратко представяне

ЮРИСКОНСУЛТ
Отговорности на длъжността:

- образуване и водене на изпълнителни производства по ГПК;
- решаване на казуси;
- следи за процесуална легитимация на страните, връчвания, събиране на вземания, търговска несъстоятелност, вписвания, обжалване пред административен орган или съд, съобразява разпоредбите досежно съпружески и семейни отношения, наследствено право, привеждане в изпълнение на чуждестранни решения, водене на служебен архив и деловодство;

Изисквания към кандидатите:

- Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
- Професионален опит /стаж/;
- Отлично познаване на действащото българско гражданско, търговско, вещно, облигационно, данъчно и гражданко законодателство, както и нормативните изисквания към дейността на банките в РБ;
- Комуникативност, умения за водене на преговори и работа в екип;
- Аналитичност, точност и добра организация на работата;
- Отлични компютърни умения;

Ние Ви предлагаме:

- Възможност за професионално и кариерно развитие;
- Възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения, както и изграждане на нови;
- Много добра работна среда;
- Конкурентно трудово възнаграждение;

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6662675