nadpissivt

Информация за работна оферта Обучител Информация за фирмата
Лице за контакти Никол Петкова
Поща nikol.petkova@mondigroup.com
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство(друго)
Работно време Пълно работно време
Публикувано 08/17/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 08/17/2022
Край на публикуване 12/31/2022
Място
Кратко представяне

Mondi е водеща компания в световен мащаб в производството на хартия и опаковки, която предлага над 100.000 специално разработени иновативни решения, създадени да бъдат устойчиви по природа. В групата работят около 26.000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави.

Заводът ни в гр. Стамболийски Ви предоставя вълнуваща възможност да се присъедините към нашия опитен екип на позицията Обучител в Учебен център. Основната цел на длъжността е свързана с практическата и теоретична подготовка както на ученици в дуална форма на обучение, така и на стажанти, практиканти и новопостъпили служители към отдел Техническа поддръжка, част Електро и Автоматизация.

Основни отговорности
• Изготвяне на предварителни програми за обучение
• Подготовка на типови схеми за практическо изпълнение от обучаемите
• Провеждане на практически упражнения със стендове за задвижвания - SINAMICS
• Провеждане на практически упражнения с комбинирани стендове с контролери
• Теоретична и практическа подготовка на обучаемите - Комуникация с образователни институции
• Участие в кариерни събития и инициативи свързани с привличане на технически специалисти

Предпочитани умения

Вашият профил
• Висше образование в областта на Автоматизацията, Електрониката или Електротехниката
• Добра теоретична подготовка и желание за овладяване на нови знания в различни направления
• Желание за работа с образователни институции
• Добри презентационни умения
• Високи нива на самостоятелност, отговорност и инициативност

Ние Ви предлагаме
• Работа в международна компания с утвърдени стандарти
• Обучение на работно място
• Възможност за професионално обучение и развитие
• Безплатен транспорт
• Безплатна храна
• Допълнително здравно осигуряване и други социални придобивки.