nadpissivt

Информация за работна оферта Оперативен Счетоводител Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 07/21/2021
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит По-малък от година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 07/21/2021
Край на публикуване 08/08/2021
Място
Кратко представяне

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В СЧЕТОВОДНА КЪЩА
Счетоводител за водене на частично счетоводство на фирми.

Описание на длъжността:

-обработка на първични и вторични счетоводни документи;
-изготвяне на дневници по ДДС;
-изготвяне на данъчни декларации;
-изготвяне на ГФО;
-изготвяне ведомости за работни заплати и справки за персонала;
-изготвяне на платежни нареждания;
-изготвяне на работни заплати;
-изготвяне на периодични справки и отчети, свързани с оперативната дейност;
-кореспонденция с банки, НОИ, НАП и др.;
-участие в ревизии на НАП;
Изисквания за кандидатите:

-активна и отговорна личност, ориентирана към дългосрочен ангажимент;
-познаване на действащото данъчно-осигурително законодателство;
-знания и умения за работа с Windows, MS Office, интернет, ел. подпис;
-умение за работа със счетоводен софтурер (предимство - Делта Про);
-комуникативност , способност за динамичност и гъвкавост;

Условия:

-отлични условия за работа;
-възможност за професионално развитие;
-възнаграждение с периодична актуализация.

Заплата:
стартова - според уменията на кандидата

Кандидатите да представят подробна автобиография и актуална снимка.

Предпочитани умения

Оперативен Счетоводител, ФЛЕКСИ ЕЛЛАС ЕООД Месторабота Благоевград; Постоянна работа; Пълно работно време

Кандидатствай

https://www.jobs.bg/job/5810337