nadpissivt

Информация за работна оферта ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ с английски език Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Счетоводство, Одит, Финанси
Работно време Пълно работно време
Публикувано 06/29/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 06/29/2020
Край на публикуване 08/09/2020
Място
Кратко представяне

Отправяме към Вас предизвикателството да се присъедините към нашия млад и амбициозен екип, на позицията "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ", която към момента е по заместване с възможност за постоянна заетост в бъдеще.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- Цялостно счетоводно обслужване на портфолио от компании, част от българска холдингова група;
- Отговаря за своевременно и точно извършване на счетоводните операции и подаване на данни в срок;
- Изготвя месечни, междинни и годишни финансови отчети, съставя справки, данъчни декларации, месечни декларации по ЗДДС и др.;
- Води кореспонденция и подготвя документи за проверки от държавната администрация – НАП и други институции;
- Участва в изготвяне на финансово-счетоводна документация съобразно изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти;
- Отговаря за изготвяне, актуализиране, спазване и разясняване на вътрешно-фирмените финансови правила и процедури;
- Дава предложения за актуализиране на счетоводната политика и съблюдава приложението й;
- Анализира финансово-счетоводната дейност на компаниите и дава препоръки с цел подобряване на организацията и повишаване на ефективността;
- Отговаря за спазване на приложимите данъчни и други нормативни актове;
- Поддържа контакт с одиторски компании и външни финансови консултанти;
- Докладва на Груповия финансов директор и съгласува с него действията си.

Предпочитани умения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

- Висше образование – Финанси, Счетоводство и контрол;
- Релевантен опит – минимум 4-5 години;
- Компютърни умения: MS Office и ERP система MS Navision (предимство);
- Висока степен на аналитичност и самостоятелност, способност за вземане на решения, инициативност;
- Отлични комуникационни и организационни умения, изпълнение на поетите ангажименти в срок;
- Умение за работа в екип;
- Владеене на добър писмен и говорим английски език.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Мотивиращo възнаграждение, съобразено с професионалните ангажименти и постижения;
- Възможности за професионално развитие;
- Работа в динамично развиваща се и стабилна компания;
- Уважение и пълна подкрепа от страна на ръководството;
- Сигурно и коректно заплащане;
- Социални придобивки.

Моля, всички кандидатстващи по позицията да изпращат актуални CV-та със снимка. Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Kandidatstwaj: https://www.karieri.bg/viewadv/candidate.php?id=49347