nadpissivt

Информация за работна оферта Супервайзор производство Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Производство - Електроника/Електротехника, Машиностроене
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/21/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/21/2023
Край на публикуване 12/10/2023
Място
Кратко представяне

„АК Електрик“ АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Опита и знанията, които придобихме от работата си в AQ GROUP AB, ни даде увереността да проектираме и произвеждаме електрически табла и компоненти, да асемблираме продукти и да предлагаме ефективни ценови решения за взискателни индустриални клиенти. В нашият свят, качество, ефективност и прецизност на доставката, вървят ръка за ръка.

Във връзка с развитието на нашият мениджърски екип, търсим високо квалифициран супервайзор на производствено металообработващо звено, който да допринася за развитието на нашата компания.
Отговорностите:
 Ще организирате технологичната дейност на производството: технологични документи, работни инструкции, производствени норми, работни потоци и др.
 Ще осъществявате контрол по спазването на технологията на работа в производството.
 Ще отговаряте за процесите в производството и спазването на работните графици.
 Ще отговаряте за непрекъснатото подобряване на производството, чрез стандартизиране на процесите и за подобряване на качеството, чрез сътрудничество със специалистите по качество.
 Ще анализирате и оптимизирате разходите за суровини, материали и енергия в производството.
 Ще осъществявате активна подкрепа в процеса на обучение на производственият екип.
 Ще администрирате процесите с ERP.

Изискванията:
 Средно/Висше техническо образование.
 Отлични технически познания и практически опит в работата с техническа документация.
 Професионален опит поне 5 г. като производствен супервайзор в сродна среда.
 Висока компютърна грамотност и знания за работа с ERP.
 Професионална ориентация към резултатите.
 Добри умения за работа в екип.
 Способност за планиране и за работа под напрежение и спазване на срокове.
 Умения за създаване на организация и ориентация към детайлите.
 Отлични комуникативни и презентационни умения.


Нашето предложение:
 Предизвикателна работа в приятна и достойна работна среда.
 Мотивиращо възнаграждение.Ваучери за храна. Допълнително здравно застраховане.
 Участие в професионални и мотивационни обучения.
 Покриване на разходите за гориво при местоживеене извън град Радомир.

Ако решите, че Вие сте подходящият кандидат, моля изпратете ни професионалната си автобиография.

Предпочитани умения

Месторабота: Радомир

Кандидатствай:     https://www.jobs.bg/job/7147573