nadpissivt

Информация за работна оферта РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Административни и офис дейности
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/01/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/01/2023
Край на публикуване 02/17/2023
Място
Кратко представяне

С утвърдени позиции и високи стандарти, „ЦКБ-Сила“ е първото регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през февруари 1994 г. и е основател и член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Една от стратегическите цели на „ЦКБ-Сила“ е повишаване информираността за пенсионните продукти.
Поради разширяване на дейността и обновяване на търговската структура, ние търсим да мотивирани кандидати за позиция Регионален представител.

Изисквания за позицията:
− Отлични организационни умения;
− Висока степен на комуникация;
− Много добра компютърна грамотност;
− Валидно свидетелство за управление на МПС.

Предимства са:
- Познания в областта на финанси, застраховане и маркетинг;
- Умение за идентифициране и разработване на канали за продажби;
- Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти;

Вашите отговорности:
− Активно осъществяване на продажби на пенсионните продукти;
− Активно търсене на индивидуални и корпоративни клиенти;
− Обслужване на действащи осигурителни посредници, привличане и обучение на нови;
− Обработка на документи и информация свързани с дейностите по продажбите;
− Подготовка при провеждане на преговори и презентации.

Ние Ви предлагаме:
− Базово месечно възнаграждение и допълнителна бонусна схема;
− Социален пакет;
− Гъвкаво работно време;
− Обучение и развитие на умения и компетенции свързани с продажбения процес;
− Възможност за развитие в йерархията.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография на български език и актуална снимка.

Кандидатите отговарящи на изискванията за позицията, ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Предпочитани умения

Месторабота: Благоевград

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6686404