nadpissivt

Информация за работна оферта Специалист Офертен отдел Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Ремонт/Инсталация/Сервиз
Работно време Пълно работно време
Публикувано 01/31/2023
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 01/31/2023
Край на публикуване 02/19/2023
Място
Кратко представяне

Опит на подобна позиция - 2 години;
• Познаване на нормативната уредба в строителството;
• Отговорно отношение към служебните задължения;
• Умения за работа в екип;
• Умения за ръководене на екипи на строителната площадка;
• Компютърна грамотност;
• Свидетелство за управление на МПС, кат.В

Задължения:

• Планира, организира, ръководи, контролира и отчита изпълнението на строителната дейност на обекта;
• Пълно познаване на проектната е техническа документация за дадения проект;
• Планиране работата, изготвяне график за извършването на всяка отделна дейност при реализацията на проекта;
• Следене спазването на срокове и разходването на строителните ресурси при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта;
• Осъществява ежедневен оперативен контрол върху работата на отделните звена, свързани със строителното производството;
• Познаване на пазарните цени на труд, материали, строителни услуги;
• Отговаря за всички технически дейности на строителния обект;
• Координира работите на всички, вкл. доставчици, подизпълнители и външни фирми;
• Извършва своевременна поръчка за доставки на строителни материали и отговаря за приемане и влагане на същите в обекта;
• Отговаря за прилагане на мерките за безопасна работа и запазване здравето и живота на лицата пребиваващи на строителната площадка, съгласно предписанията на Наредба №2/22.03.2004г. и приложимата документация;

Трудов договор се сключва с "РКЕМ ГРУП" ЕООД, при условията на пълно работно време.
Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6685134