nadpissivt

Информация за работна оферта Юрисконсулт, ТРАНС ЛЪРД ООД Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Право, Юридически услуги
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/25/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/25/2020
Край на публикуване 03/13/2020
Място
[Благоевград,България ]
Кратко представяне

We are Transportation Company with long standing experience in the international transport and forwarding.
We offer complex decisions and individual method of approaches and make transport plans and logistic services according to the specific needs of every client.
Our teams of high trained professionals guarantee optimal proportion of price and quality, complete control of the transportation services from the order to the final receiver.
The main goal of our activity is the security of the freights, delivery on time, and full information services for movement of the consignments in every moment.
Safety, correctness and responsibility ahead of clients are our main priorities and our main advantages in the contemporary transportation industry.

Предпочитани умения

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

• правни становища, свързани със спазването на разпоредбите на действащото законодателство
• правни становища за законосъобразност по въпроси, свързани с взаимоотношения с корпоративни клиенти и доставчици, авторски и сродни права, защита на интелектуалната собственост, търговски марки
• изготвяне на документи свързани с различни видове търговски сделки
• обработване и съгласуване регулярно документация, свързана с договори за обществени поръчки
• следене за промените в действащата нормативна уредба и участване в разясняването на нормативните актове на служителите в останалите структурни звена на компанията
• осъществяване процесуално представителство пред съдебни и административни органи и юрисдикции
• участване в срещи с вътрешни и външни клиенти във връзка със сключване на договори и/или решаване на проблеми, свързани с изпълнение на сключени договори

ПРЕДИМСТВА И УМЕНИЯ

• висше юридическо образование с придобита правоспособност
• трудов стаж по специалността
• добри познания по нормативната база: действащо законодателство и специфични нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството
• аналитично мислене и висока самоорганизация
• добри комуникативни умения и способност за работа в екип
• инициативност, ориентация към резултати и способност за работа под натоварване
• лоялност и способност за работа с конфиденциална информация
• владеене на гръцки език
• отлични компютърни умения - MS Office, MS Outlook, Internet

Кандидатствай тук: https://www.jobs.bg/job/5239276