nadpissivt

Информация за работна оферта СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” /Банков служител обслужване на клиенти/, Банка ДСК ЕАД Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Банки/Кредитиране
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/25/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/25/2020
Край на публикуване 03/15/2020
Място
[Благоевград,България ]
Кратко представяне

Ние сме Банка ДСК и Експресбанк, горди членове на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Като член на нашия екип Вие ще бъдете част от една от най-големите банкови групи в България, която играе важна роля в създаването и поддържането на клиентски отношения с водещите компании в страната, както и с няколко милиона индивидуални клиенти.
След приключване на процеса на интеграция между Банка ДСК и Експресбанк, новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, брой обекти в клоновата мрежа, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България, и ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.

В момента търсим да назначим кандидат на позицията

СПЕЦИАЛИСТ „БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” /Банков служител обслужване на клиенти/
за Финансов център Благоевград, град Благоевград, Регионален център Благоевград

Предпочитани умения

Вашата работа ще включва:
• Консултиране, продажби и обслужване на клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута.
• Регистриране и осчетоводяване на операции в лева и валута и завеждането им в счетоводната система.
• Извършване на кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
• Осъществяване на продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт.
• Извършване на справки по искане на клиенти, откриване/закриване на клиентски сметки.
• Извършване на сделки, свързани с покупко-продажба на валута. Работа с касова наличност в лева и валута. Разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Кандидатът за нас притежава:
• Образование – средно икономическо или завършено висше икономическо с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности, свързани с функционалните задължения;
• Професионален опит: предимство е трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
• Сертификат за работа с валута;
• Теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
• Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
• Познания на английски език.

Ние предлагаме:
• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
• Възможност за професионално развитие.

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, кандидатствайте като изпратите подробна автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо до 15.03. 2020 г.

Кандидатствай тук: https://www.jobs.bg/job/5240479