nadpissivt

Информация за работна оферта СПЕЦИАЛИСТ КРЕДИТИ НА ФИРМИ, гр. Благоевград, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Банки/Кредитиране
Работно време Пълно работно време
Публикувано 02/18/2020
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 1 година
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 02/18/2020
Край на публикуване 03/03/2020
Място
[Благоевград,България ]
Кратко представяне

Длъжност: Специалист Кредити на фирми

клон: Благоевград

Ref.No: BN/Blg0302KF

Предпочитани умения

Задължения и отговорности:

 • Участва в срещи с представители на юридически лица и еднолични търговци във връзка с искания за кредит, както и с цел привличане на нови клиенти
 • Извършва дейностите, свързани с проучване на кредитоискатели – юридически лица и еднолични търговци, необходими и обезпечаващи отпускането на кредити от Банката
 • Изготвя рейтинги, анализи и оценки на финансовото състояние на кредитоискателя и обезпеченията, които предоставя по сделката
 • Договаря условия и структуриране на кредитни сделки, съобразно законовите разпоредби и процедурите в Fibank
 • Изготвя становищата по одобрените кредитни сделки
 • Участва пряко в администрирането на кредитите – вписвания, текущи промени, архивиране и др.
 • Участва в процеса на управление на кредити до пълното им издължаване и погасяване от страна на кредитоискателя

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование, като специалност в сферата на финанси и банково дело се счита за предимство
 • Минимум 1 година професионален опит в дейности, свързани с кредитиране на юридически лица
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Владеене на английски език е предимство
 • Отлични комуникативни умения
 • Способност и нагласа за работа в екип
 • Желание и изградени умения за активна работа с клиенти

Кандидатствай тук: https://www.jobs.bg/job/5230216