nadpissivt

Информация за работна оферта Управител на Бизнес център Благоевград, Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Банки/Кредитиране
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/25/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 5 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/25/2022
Край на публикуване 12/11/2022
Място
Кратко представяне

“Алианц Банк България” АД

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има 132-годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители. Търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията:

Управител на Бизнес център Благоевград

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на Бизнес центъра в съответствие с политиката и целите на банката по отношение на финансовите резултати от дейността, клиентско обслужване, продажби на продукти и цялостно управление на портфейла;
• Организира и отговаря за взаимоотношенията с настоящи и привличане на нови клиенти в Бизнес центъра, като самостоятелно отговаря за взаимоотношенията с ключови бизнес клиенти;
• Ежедневно координира и контролира работата на служителите в Бизнес центъра, като определя и контролира изпълнението на индивидуалните и екипни цели за изпълнение на продажбите на Бизнес центъра;
• Следи пазара и икономическото състояние на региона и търси възможности за реализация на бизнес потенциала;
• Ръководи дейността и осъществява контрол при сключване на сделки в двете Бизнес линии: Корпоративно банкиране и Банкиране на дребно в поверения му Бизнес център;
• Отговаря за събираемостта на кредитите и качеството на кредитния портфейл.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Висше образование/висше икономическо образование е предимство/;
• Минимум 5 години трудов стаж в банковата система;
• Умения за работа в екип;
• Добра комуникативност;
• Ползване на английски език;
• Компютърна грамотност.
Специални познания и умения:
• Да има опит с работата и обслужването на клиенти в т.ч. и кредитирането на индивидуално значими и на корпоративни клиенти ;
• Да познава бизнеса в града и региона, за който кандидатства.
• Да познава законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи банковата дейност;

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Възможност да се развивате в международна финансова институция;
• Динамична и интересна работа и възможности за кариерно развитие;
• Отлични условия на труд;
• Допълнителни социални придобивки.

Необходими документи:
• Автобиография;
• Препоръки при поискване.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Ние се грижим за защитата на личните Ви данни.
Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. Информацията от Вашата кандидатура ще бъде използвана само за целите на подбора, при условия на пълна конфиденциалност и стриктно спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни.
Ако имате допълнителни въпроси относно това как обработваме Вашите лични данни, винаги можете да се свържете с нас.

Предпочитани умения

Месторабота:Благоевград

Кандидатствай:https://www.jobs.bg/job/6600970