nadpissivt

Информация за работна оферта ФИНАНСОВ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ Информация за фирмата
Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Публикувана на 01/01/1970
Информация за работа
Оферта Постоянна работа
Категория Застраховане
Работно време Пълно работно време
Публикувано 11/24/2022
Изисквания
Минимално образование Университет
Завършено образование
Минимален опит 2 години
Статут на работна оферта
Начало на публикуване 11/24/2022
Край на публикуване 12/09/2022
Място
Кратко представяне

ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД се създава през 1994г. и е сред първите лицензирани животозастрахователи на българския пазар.
Компанията разполага с развита професионална търговската структура, която е представена от агенции в различни градове на България.
От 2007 година ЗЕАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД е член на Виена Иншурънс Груп – една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа с близо 190 годишна история в сферата на финансовите, застрахователните и осигурителните услуги.
Предлагаме Ви възможността да станете част от нашия екип на позиция:

ФИНАНСОВ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ

Отговорности и задължения:
- Планиране, организиране и провеждане на срещи с потенциални клиенти
- Изготвяне на финансов план спрямо техните нужди, морал и възможности
- Сключване на застрахователни договори
- Създаване и развиване на висококачествен бизнес портфейл от клиенти в сферата на финансовите услуги
- Поддържане на ефективни и дългосрочни взаимоотношения с настоящи клиенти


Какво очакваме от Вас:
- Завършено средно образование
- Интерес в областта на продажбите на финансови услуги
- Желание за интензивна работа с клиенти
- Умения за работа в динамична среда
- Отговорност, организираност и инициатива при изпълнение на служебните задължения
- Отлични комуникативни умения
- Ориентация към постигане на високи резултати

Какво се счита за предимство:
- Търговски опит
- Бизнес стил
- Добронамереност към клиентите

Какво Ви предлагаме:
- Работа за стабилна финансова институция, лидер на европейския и българския застрахователен пазар
- Висококвалифицирано обучение по корпоративни стандарти – в обучението са включени петте области на личните финанси: пенсии, инвестиции (включително банкови инструменти), застраховки, данъци и наследства
- Активна подкрепа на всеки етап от навлизането в професията
- Яснa перспектива за професионално развитие и кариера по нива
- Атрактивно възнаграждение в съответствие с индивидуалното представяне

Моля, ако обявената позиция представлява интерес за Вас, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите Вашата автобиография като посочите и референтния номер на позицията /при наличие на такъв/. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.


ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Света София” 6. Информираме Ви, че ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е регистрирано като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закон за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани единствено за целите на осъществяване на подбор. ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД ще обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Предпочитани умения

Месторабота: София

Кандидатствай: https://www.jobs.bg/job/6599622