nadpissivt

Информация за компанията ЦЕТИН

Лице за контакти Нели Ганчева
Поща recruitment@cetinbg.bg
Телефон
Публикувана на 01/01/1970
Седалище на фирмата София
Адрес на клон Бизнес Парк София, сграда 6
Място: 
Категория Телекомуникации - инженери и техници
Телефон
Кратко представяне
Като един от най-големите доставчици на телекомуникационна инфраструктура и технологични решения в региона, CETIN Group е водещ в дигиталната трансформация на услугите за своите клиенти.   CETIN Group е изградена от четири инфраструктурни оператора - CETIN България, CETIN Унгария, CETIN Сърбия и CETIN Република Чехия, предлагайки авангардни технологични решения. Общо в CETIN Group работят близо 3000 души.   CETIN България притежава и управлява една от най големите телекомуникационни мрежи в България.  Ние се ангажираме да предоставяме висококачествени решения, отразяващи технологичните изисквания на нашите клиенти. Нашият основен фокус е разработването и внедряването на най-добрата в класа си телекомуникационна инфраструктура в съответствие с предизвикателните изисквания на пазара.