nadpissivt

Информация за компанията Център за кариерно развитие

Лице за контакти Весела Лачева
Поща career@swu.bg
Телефон 0889/712 229
Публикувана на 01/01/1970
Седалище на фирмата Благоевград
Адрес на клон ул."Иван Михайлов" 66
Място: 
Категория Административни и офис дейности
Телефон 0889/712 229
Кратко представяне
Центърът за кариерно развитие се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и да подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.     Университетският център за кариерно развитие може да бъде полезен както на студентите в търсенето и намирането на подходяща работа или стажантска позиция, така и на работодателите от цялата страна в подбора на персонал.