nadpissivt

 Всичко за образованието в чужбина само на изложение

"Световно образование"

17 -18 февруари, София, х-л "Маринела", 10:00 - 17:00 ч.
20 февруари, Варна, х-л "Галерия Графит", 11:00 - 19:30 ч.

Най-голямото образователно изложение в България - "Световно образование", събира за пореден път на едно място университети, средни училища и езикови ваканции! Представители на повече от 70 университета и над 40 езикови центъра и пансионни училища ще пристигнат в София и Варна за лична среща с ученици от България и техните родители.
Регистрирай се безплатно
Университети от България и чужбина

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по български език и литература Висше образование
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 22.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше
1 Учител по английски език Висше
1 Учител детска градина Висше


Стипендия за обучение със съвместно финансиране
Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България


Придобити знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция
Предлагани условия

УЧЕБНИ СТАЖОВЕ В МВнР

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажовете се провеждат в дирекциите на министерството и в дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Стаж в МВнР

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

Стаж в НПО "Active Bulgarian Society"

 

Are you looking for practical experience in the scope of business development, strategic management, informal and non-formal education? Are you interested in developing and implementing a project proposal in the frame of the Erasmus+ Program, Horizon 2020, European citizenship, Human rights, International strategic partnership, and Capacity Building? If the answer is ‘YES’, Active Bulgarian Society (ABS) is now offering you a great opportunity!

Join the team of ABS for a part-time internship.

Who are we?

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 място
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование