nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

 

Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 обявява набирането на доброволци, които да участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско председателство.

Като доброволци за Председателството, вие първи ще установявате контакт с пристигащите гости и международни делегации в страната ни, ще имате ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин, ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и ще допринасяте за положителния образ на България.

АКО ВИЕ СТЕ студенти (завършили 2-ри курс), млади хора с висше образование или имате практически опит в доброволчеството и:

10 months EVS in Szczecin, Poland 
Date of mobility: September 2017 - June 2018

“Our long term EVS project is concentrated on developing 8 key competences while doing various volunteer activities like working with kids, supporting the work of Regional Volunteer

10 months EVS in Szczecin, Poland 
Date of mobility: September 2017 - June 2018

“Our long term EVS project is concentrated on developing 8 key competences while doing various volunteer activities like working with kids, supporting the work of Regional Volunteer

Именни стипендии на фондация "Еврика"

За петнадесета поредна година фондация "Еврика" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лв. годишно в десет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия "Хуауей ИКТ" в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

10 months EVS in Kraków, Poland „Fair EVS play” 
Date of mobility: from September/October 2017 until June/July 2018.

“Our aim is to promote and implement the idea of Fairplay, which is strictly connected with
the attitude of anti-discrimination, tolerance, justice, solidarity, equality, supporting the citizen
values. We want to focus on promoting these important values and also on activities based on openness on the other person in spite of gender, age, religion or nationality etc. By organising common sport competences and also other activities we will put the stress on the principles of Fairplay in order to strengthen the positive sides of not only volunteers but also people, with whom they will cowork. The example of supporting the positive sport activities will be the meeting with the representatives of Never Again (Nigdy Więcej) association that will share with us about the action ‘kick out the racism from the stadium’ (Wykopmy Rasizm ze Stadionów).”

Application form: https://form.jotformeu.com/72293066674362

Кандидатствай: https://www.activebulgariansociety.org/evs-poland-finland

Special EVS projects in Poland and Finland

Summary:

1. 12 months EVS in Pori, Finland ️ „International Youth Houses"
Date of mobility: September 2017 - September 2018

“We want to offer the young adults from other parts of Europe a possibility to get valuable work experience here in Finland. Volunteers can get to know the profession of Finnish youth work and our versatile working methods. From experience we know that the volunteers also give us new perspectives and ideas to our work. We give our volunteers the possibility to plan and execute activities of their own, according to their strengths and interests.”