nadpissivt

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
с представители на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Благоевград

След университета: кариера, кауза, а защо не и двете
Кариерният център и представители на „Заедно в час“ организират информационна среща за представяне на Програма "Заедно в час" на 12 ноември от 12:30, зала 102 за тези студенти, които си задават въпроса накъде да поемат след завършване на висшето си образование.
Ако се чудиш накъде да поемеш,

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.11.2019 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Управител бар Висше образование, английски език,
компютърна грамотност, опит
2 Администратори, хотел Висше образование, Туризъм,
английски език,
компютърна грамотност.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Медицинска сестра Висше образование

Кастинг

Театър 199 обявява кастинг за студенти от специалност "Актьорско майсторство"

teatyr 199

 

Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

В Стипендиантската програма могат да се включат български студенти, които:

  • Учат в 3-ти или 4-ти курс в икономически специалности (финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, счетоводство и подобни) в държавни университети, държавна поръчка, редовна форма на обучение;
  • Имат успех от предходна учебна година не по-малко от много добър 5;
  • Владеят английски език на минимум В1 ниво;
  • Биха искали да проведат стаж в УниКредит;
  • Не са получавали до момента стипендия от УниКредит Булбанк.

Конкурс за стипендианти на БНБ 2020 г.


Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2020 година.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

• две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Покана за информационно събитие

pokana