nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 30.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

Den na biditelite

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2017/2018

За учебната 2017/2018 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 6 студента, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

• Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”
• Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси”. Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт” ЕООД

Възможности за кариера в Европейския съюз
Служител по информационни и комуникационни технологии, Местоположение (-я): Валета (Малта), Институция/агенция: (EASO) Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, За повече информация: https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 23.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

Обява за подбор на стипендианти

Областна администрация Благоевград, обявява 2 позиции за стипендианти в държавната администрация от следните специалности:
1. Информатика и информационни системи или Публична администрация
2. Строително инженерство или Геодезия
Повече информация ще намерите тук.