nadpissivt

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”


Програма „Старт на кариерата“, се реализира ежегодно от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят за период от 12 месеца в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
До 30 октомври 2020 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexPXvmfDm-4GvxwGSiOTwmxnh6m4AbyKwu2YESoQVXvUN26Q/viewform
Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 300), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 200 от работните места), администрация и управление (над 150), социални дейности (около 300), архитектура, строителство и геодезия (над 230), информатика и компютърни науки (над 120) и др.
Пълна информация за критерии за кандидатстване, процедура, квоти със СРМ на:

ОПТИКС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
ИНЖЕНЕР, ХАРДУЕР
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Висше техническо образование в областта на електрониката.

За предимство се считасредно специално образование, завършено в електротехникум

Seminar for Students

Онлайн семинар за студенти

На 14ти Октомври Партнърс Груп БГ организира онлайн семинар за студенти. Всички студенти включили се в онлайн семинара ще получат покана за участие в обучителната  стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най-успешните мениджъри в компанията за България и Словакия. Насочена към придобиване на практически умения от бизнеса, след успешното завършване на обучителната стажантска програма, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес.

Програмата включва:

  • Обучителен цикъл
  • Теоритични знания
  • Практически знания
  • Възможност за работа в екип с едни от най-успешните хора в компанията

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ
ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАШИЯ ОТБОР... Повече от 20 години ОПТИКС е лидер в областта на високотехнологичното оптично производство вБългария и на международния пазар. В портфолиото на нашия отбор можете да откриете над 45 световнидестинации, в които нашите проекти в сферата на сигурността, интегрираните системи итермовизионната техника се ползват с доверие. Като силно специализирано предприятие в производствотона оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение, ОПТИКСАД извършва целия производствен процес - от проектиране и реализиране на прототипи до серийнопроизводство. Производството на компанията е разположено на 5 площадки с различни локации.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

Конференция за разработчици в Централна и Източна Европа - DevReach
Конференцията ще се състои от 19 до 23 октомври 2020 г. в платформата за видео стрийминг Twitch. Участието е безплатно, необходима е само с регистрация.
В рамките на пет дни DevReach ще събере на едно място световно признати експерти и инфлуенсъри от ИТ индустрията. Те ще водят практически сесии по програмиране и ще участват в ексклузивни интервюта за най-новите технологии и добри практики в разработката на приложения. Всеки ден ще бъде посветен на различна технология и фреймуърк, като участниците ще имат възможност да пишат код на живо с Blazor, React, Xamarin/MAUI и Angular.
Сред лекторите на DevReach 2020 са:

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.10.2020 г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Приемчик, автосервиз Висше образование
1 Управител, транспорт Висше образование
1 Счетоводител Висше образование, икономика


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места