nadpissivt

Информационен ден с Агенция по заетостта

Центърът за кариерно развитие към ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира информационна среща с представители на Агенцията по заетостта и EURES мрежата за европейска мобилност, която ще се проведе на 27.02.2018 г. от 11,30 часа в зала 101 на УК 1.
На срещата експерти от Бюрото по труда ще запознаят студентите с мерките и програмите за заетост и възможностите, които предлага Европейската мрежа за мобилност.

Logo agencia

 

Myastoto

XIX КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Бургаският свободен университет организира XIX Конференция за студентско научно творчество с международно участие на 26.04.2018 година.

Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“
Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.
Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от двете държави да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Също така участниците в семинара ще могат да доразвият своите меки умения в рамките на предвидените интерактивни сесии.
Семинарът ще се проведе в периода 12-15 април 2018 г. в комплекс Aurora Resort and SPA, гр. Берово (Република Македония), като в него ще се включат 15 младежи от България и 15 младежи от Република Македония на възраст между 18 и 27 години.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 19.03.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзka 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“
Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ България организират Втори българо-македонски младежки семинар на тема „SHAPING OUR COMMON FUTURE“.
Форумът има за цел да предостави възможност на младежи от двете държави да дискутират по актуални теми от дневния ред на Европейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа – регионално сътрудничество, предизвикателства пред Европа и Европейския съюз, бъдещето на Западните Балкани и т.н. Също така участниците в семинара ще могат да доразвият своите меки умения в рамките на предвидените интерактивни сесии.
Семинарът ще се проведе в периода 12-15 април 2018 г. в комплекс Aurora Resort and SPA, гр. Берово (Република Македония), като в него ще се включат 15 младежи от България и 15 младежи от Република Македония на възраст между 18 и 27 години.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.03.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места