nadpissivt

Pozicia SatrudniRK

Pozicia Men.Prodajbi

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.06.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Технолози Висше образование,машинен инженер
1 Администратор, хотел Висше образование, руски език
1 Инженер качество Висше образование

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.06.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Технолози Висше образование,машинен инженер
1 Инженер качество Висше образование
1 Администратор хотел Висше образование, руски език

logo

"ПОЛКОНТАКТ” предлага следните РАБОТНИ ПОЗИЦИИ за гр. ВАРНА

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗАТОР за участие в разработка на проект (почасово/дистанционно) - завършено висше икономическо образование със специалност „Маркетинг“ - степен бакалавър или магистър през последните до 2 години; ЗАДЪЛБОЧЕНА ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА - методи и технологии на маркетинговите проучвания, анализи, планиране и пазарни въздействия; много добра компютърна грамотност и използване на специализирана програма за обработка на данни (статистика); предимство - владеене на аглийски език, но не е задължителен
От Вас се очаква: проучване на конкретна пазарна ниша - изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.
Допълнителна информация:

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА

Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change България за пета поредна година организират конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА.
Ако си човек с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение на важен социален проблем на децата и младежите в България - може би ти си следващият Герой на ПРОМЯНАТА!
Кандидатстването става лесно чрез

Голямо информационно събитие за активиране на младежи

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) и Агенцията по заетостта организират концерт за активиране на младежи на пазара на труда, който ще се проведе на 12 юни от 17,30 часа на площад „Македония”.
Музикалната програма, съпътстваща инициативата, включва участие на популярните български изпълнители Дара, Дичо и