nadpissivt

Carlsberg

Job Offer: Communication officer

Запознати ли сте с работата в неправителствения сектор? Имате ли натрупан опит или желаете да придобиете такъв? Ако искате да започнете или продължите кариерата си в тази сфера, кандидатствайте за работната позиция, предлагана от сдружение Активно Българско Общество в Благоевград.

❗Job Offer: Communication officer
Have you ever wanted to experience the working environment of a non-governmental organisation? Have you ever wondered what a NGO does? What might be the tasks and responsibilities of a member of such an organisation? If you are interested in the non-governmental sector, our organisation Active Bulgarian Society might turn to be the right place to begin or continue your career path.
We are looking for a employee who will be able to:

Management trainee programme in productionИскаш да разгърнеш пълния си потенциал?

Кока-Кола Хеленик RISE е програма за стартиране на кариера, където твоите уникални качества се развиват с индивидуален подход.

Научи повече на: https://www.jobs.bg/company/12036

Информационна среща за създаване на бизнес и предприемачество ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Как да започна собствен бизнес? Какво ми трябва, за да съм успешен предприемач? Откъде мога да получа финансиране за бизнес идеите си? Как да се включа в безплатна обучителна програма по всички аспекти на предприемачеството?
Отговорите на всички тези въпроси, както и на много други, ще получите на Информационната среща по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива", която ще се проведе на 21 ноември 2018 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 102 на Учебен корпус 1. Събитието се организира със съдействието на Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Целта на срещата е да запознае студентите от Югозападния университет с възможностите, които биха могли да ползват като участници в проекта, който включва също така серия от безплатни обучения, менторска подкрепа и консултации.

Tyrg.predstavitel

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 19.11.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Мениджър екип Висше образование
1 Инструктор диетично хранене Висше образование

Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2019 година

• Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър".
• Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;