nadpissivt

Стаж в НПО "Active Bulgarian Society"

 

Are you looking for practical experience in the scope of business development, strategic management, informal and non-formal education? Are you interested in developing and implementing a project proposal in the frame of the Erasmus+ Program, Horizon 2020, European citizenship, Human rights, International strategic partnership, and Capacity Building? If the answer is ‘YES’, Active Bulgarian Society (ABS) is now offering you a great opportunity!

Join the team of ABS for a part-time internship.

Who are we?


Стипендия за обучение със съвместно финансиране
Френски институт в България – Сосиете Женерал Експресбанк България


Придобити знания в областта на Data Science (Наука за данните) за прием във висше инженерно училище във Франция
Предлагани условия

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Благоевград осъществява посредничество на български студенти от български висши училища за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия през 2018 год. по процедурата на анонимния подбор

 

Изисквания за кандидатстване:

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 декември)

 

Стажове
Европейският парламент търси екип от млади репортери, който да отрази случващото се на European Youth Event 2018. Събитието ще се проведе в Страсбург на 1 и 2 юни 2018 г. Желаещите трябва да са на възраст между 16 и 30 години, да се

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 място
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование

МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г.

Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища.


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на студенти български граждани, завършили средно или висше образование в български държавни висши училища за обучение в

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 11.12.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Счетоводител Висше образование