nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 27.03.2023г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
1 Асистент Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Инженер Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
2 Организатор производство Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Специалист технически контрол Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анастезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анастезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар дентална медицина Висше образование
1 Управител на хотел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 8 места
1 Административен асистент Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Мениджър, производство Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Отчетник, планиране на материали Висше образование
1 Рецепционист, хотел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Специалист, компютърни мрежи и системи Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Психолог Висше образование
1 Експерт, информационно обслужване и услуги Висше образование
1 Технически ръководител В и К район Висше образование
1 Учител по Математика Висше образование
1 Учител по Испански език Висше образование
1 Счетотоводител Висше образование
1 Сътрудник, социални дейности Висше образование
1 Електротехник, промишлено производство Висше образование

 

Кариерен пътеводител за професионалисти


Моята Кариера“ е пътеводител за кариерна ориентация на млади професионалисти.

Изданието излиза два пъти годишно и събира *актуална информация за бизнес средата в България* и възможностите за развитие на млади таланти.

Moqta kariera1

В него ще откриете интересна и полезна информация за:

- Стаж и работа
- Възможности за развитие на млади таланти
- Полезни съвети и новини
- Разкази от първо лице за различни професии

Language and Culture Assistants to Spain 2023

Bulgaria brochure 2023 page 0002

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.03.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Асистент Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
2 Организатор по производството Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Специалист "Технически контрол" Висше образование
1 Начален учител. Висше образование

Учител по немски език

Park School Britanica си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки един от учениците си, като осигурява на децата въздействаща и мотивираща учебна среда, която им помага да изграждат уменията и характера, необходими за успех в глобалното общество. Училището търси да назначи в град София:
Учител по немски език
В какво вярваме?
Вярваме, че за да подготвим отговорни граждани на света, нашите ученици трябва:
• да са насърчавани да мислят, да проявяват креативност, да откриват решения и да могат да се самооценяват;
• да са стимулирани да се грижат за околната среда и да участват в екипни проекти за устойчиво развитие в нашето зелено училище;
• да са насърчавани да водят здравословен начин на живот;
• да са подкрепяни чрез постоянни и конструктивни насоки и начертани следващи стъпки в обучението им.
Ако искаш и ти да допринесеш за постигането на нашата мисия, кандидатствай за учител по немски език и стани част от голямото семейство на PARK SCHOOL.
BRITANICA.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 13.03.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Касиер /банкови операции/ Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
2 Организатор производство Висше образование
1 Специалист технически контрол Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование, Английски език