nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 17.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места

Конкурси за стипендии, организирани съвместно
от Германската служба за академичен обмен (ДААД)
и Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

DAAD съвестно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски предаватели и учени. За академичната 2019/2020 година DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

Конкурс за именни стипендии

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно в десет области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 03.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 40 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по Биология и здравно образование /лектор/ Висше образование
1 Учител по Биология и Химия Висше образование
2 Учители по Философия Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
1 Учител по Математика Висше образование
2 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Френски език Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 76 места

concordia

ПЛАТЕН СТАЖ
Вие сте редовен или задочен студент от ромски произход във II-ри, III-ти или IV-ти курс!
Изучавате една от следните специалности:
- Предучилищна педагогика;
- Предучилищна и Начална училищна педагогика;
- Социална педагогика;

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 27.08.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5
места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
1 Старши експерт Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261