nadpissivt

BNB

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 02.09.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Организатор на спортни прояви и първенства Висше образование, педагогика на обучението по ФВ и спорт
2 Учители в ДГ Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Преводач /испански,руски,английски език/ Висше образование, компютърна грамотност по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Инженер качество Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Специалист доставки Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ

ИНФОРМАЦИЯ
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 26.08.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 13 места
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт, връзки с обществеността Висше образование
1 Учител начален етап на ООС Висше образование
3 Възпитатели Висше образование
1 Преводач /испански,руски,английски език/ Висше образование, компютърна грамотност по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Инженер качество Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Специалист доставки Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Специалист компютърни системи Висше образование,английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Професионален консултант Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Вътрешен одитор Висше образование, компютърна грамотност, английски език, по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Учител по Математика и информатика в прогимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 22.07.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт, връзки с обществеността Висше образование
1 Организатор, производствена информация Висше образование, анг. език
2 Организатори, производствена информация Висше образование, работа с компютър

Кампания „Обядвай с шефа на...“

Търсиш вдъхновение или Искаш да стартираш професионалното си развитие?
Включи се в кампанията „Обядвай с шефа на...“
Кампанията е напълно безплатна, като ти дава възможност за лична среща с човек от топ мениджмънта на компаниите в България.
Как да участваш в кампанията:
1. Избери си от компаниите и техните лидери на: https://tothetopinternational.com/lunch-with-ceo/
2. Отговори на 3 въпроса в рамките на няколко изречения
3. Обядвай с шефа
Как да увеличиш шансът си за успех в кампанията?

Стажантска програма на "Пощенска банка"

"Пощенска банка" очаква нови таланти в стажантската си програма. Целогодишната програма на институцията дава шанс на студенти да натрупат знания и опит във водеща финансова институция. Стажът е платен, провежда се с гъвкаво работно време - на 4 или 8 часа, съобразено с ангажиментите на студентите, а продължителността му е от 1 до 3 месеца. Желаещите могат да работят в Централното управление в София или във финансовите центрове на "Пощенска банка" в страната – София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Свищов, Благоевград, Стара Загора, Шумен и Габрово.

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.07.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Експерт, връзки с обществеността Висше образование
1 Организатор, производствена информация Висше образование, анг. език
2 Организатори, производствена информация Висше образование, работа с
компютър
1 Кинезитерапевт Висше образование