nadpissivt

Стипендии, конкурси и обучения
Stockholm School of Economics дава стипендия, която покрива пълната такса за обучение в университета. Стипендията покрива таксата за специалността "Магистър по бизнес администрация". Повече информация може да намерите тук.

Обучения

"Съдърланд" организира Лятна ученическа програма 2019. Инициативата е предназначена за подпомагане и предоставяне на възможност на учениците да работят, практикуват и развиват езиковите си умения в международна компания.

Стажове, стипендии, конкурси (27 май – 2 юни)
Телекомуникационният оператор Novatel набира стажант за позицията"Мрежови и системни комуникации". Програмата е предназначена за хора с изявен интерес в областта на комуникациите. Обучението покрива основни аспекти от теория на мрежите, администриране на Windows сървъри, облачни решения. Курсът ще се води от сертифицирани преподаватели, продължава 138 часа, в рамките на 35 работни дни, при 4-часова дневна ангажираност. След приключването на стажантската програма ще се проведат индивидуални разговори с всички участници, за да се обсъдят възможностите за кариерно развитие в компанията. За да кандидатствате, попълните приложения въпросник, като не забравяйте да прикачите ваша автобиография. Повече информация може да откриете тук.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 27.05.2019 г.
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Медицински сестри Висше образование

Конкурси

Фондация "Детето и фолклора" обявява конкурс "Млад краевед" (Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България). Целта на конкурса е да мотивира за творчески търсения и изява на полето на фолклора колкото се може повече български ученици.

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград
И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.05.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места