nadpissivt

На стаж в ЕС: къде, кога, как
Няколко по-малко известни институции на Европейския съюз и възможностите за стаж, които предлагат
Ако сте изпуснали пролетните срокове за кандидатстване за стаж в някои от основните институции на Европейския съюз (ЕС), ще се радвате да научите, че вариантите да стартирате професионалния си път в европейските структури са много повече отколкото може би предполагате и за да увеличим шансовете ви да го постигнете, ще споделим с вас няколко по-малко известни възможности за стажове, предлагани от институции и агенции, за които чувате доста по-рядко. Ще наблегнем на най-основните акценти, а именно изискванията, продължителността на стажа, заплащането и сроковете за кандидатстване.

Европейска централна банка (ЕЦБ)

ЕЦБ е централната банка на 19-те държави от ЕС, които са приели еврото (Еврозоната). Нейната основна задача е да поддържа ценова стабилност в еврозоната, като по този начин запазва покупателната способност на единната валута и подкрепя икономическия растеж.

За стаж в ЕЦБ бихте могли да кандидатствате,

Стажове, стипендии, конкурси (14 - 20 май)
Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата
В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg
Стажове

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 21.05.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места

За пета поредна година Академия за иновации организира безплатна Академия за иновации-Innovation Hackathon за студенти.
Тази година проектът се обединява с "Идеите - това сме ние" на Обединени идеи за България, за да се създаде най-голямата отворена платформа за иновации за студенти у нас. Новото заглавие на проекта е Академия за иновации: ИДЕИТЕ 2018.
За първа година проектът има и международна подкрепа в лицето на Dutch Design School и Studio.Why, две от най-иновативните Холандски образователни институции, в които се преподава Дизайн мислене.
BULGARIA INNOVATION HACKATHON 2018
Събитието ще се реализира под формата на

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ОБЯВЯВА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Студенти и млади специалисти могат да кандидатстват за платен стаж

Лидерът в българския рудодобив „Асарел-Медет“АД и през тази година ще отвари вратите си за студенти и млади специалисти, които търсят своето професионална бъдеще и реализация в Панагюрище. За 15-а поредна година компанията обявява своята лятна стажантска програма, чиято цел е изявени студенти да придобият практически професионален опит и мотивация за личностно развитие.
През 2018 г. Стажантската програма ще стартира през месец юли и ще протече под наслов „МЕЧТАЙ, ВЯРВАЙ, ОПИТАЙ!“.

Модно ревю

Заповядайте на организираното от Техническия факултет и Факултета по изкуствата ревю на студенти от спец. „Мода“ и „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия “ на 16 май (сряда) от 11.00 ч., ет I - фоайе, УК 1. Ще бъдат представени авторски модели и колекции, част от които са изработени по стажантска програма, а други в лабораториите на Техническия факултет.

modno review

 

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.
Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Пълния списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, можете да видите тук .

Срокът за кандидатстване е 03 май - 18 май 2018 г. Студентите и докторантите подават заявление за участие, адресирано до Декана на съответния факултет.