nadpissivt

Looking for a paid junior position which will also cover your tuition?

BICA Services is looking for ambitious and digital native individuals to join their Recruitment team. If you are fluent in English and have strong persuasive and communication skills, apply below.

What do you get:
Cutting edge HR practices
Strong compensation package
Bonus scheme based on results
Company wellness program
Open communication on all levels within the company
Challenging projects among "A" market players
Individual and clearly defined succession plan.
Full/partial coverage of University tuition.

 

Join us!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 27.06.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Официално Представяне на проект "Go Remote" 22.06.2022г. 17:00ч. Мол Бл-град

Уважаеми студенти,
Каним Ви да вземете участие в срещата за представяне на проекта “Go Remote", която ще се проведе на 22-ри Юни 2022 от 17:00 часа в Мол Благоевград, ет 3.
На събитието ще бъдат представени професионалните възможности за развитие в областта на хибридната работа в страната ни, която засяга младите хора (20-29), които се намират извън системите на заетост, образование или обучение.
На срещата ще бъде представена детайлно информацията с кратка презентация, последвана от кетъринг и свободна дискусия.

Сдружение “Ново Устойчиво Поколение" е официален партньор за България в проекта “Go Remote".

Тъй като местата са ограничени, моля заявете своето участие на следната регистрационна форма: https://forms.gle/rTsg4ZGrxyRTPYTt7 не по-късно от 22 Юни 12:30 часа !

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.06.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

XVIII-та Национална конференция с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ‘2022“


XVIII-та Национална конференция с международно участие „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ‘2022“ ще се проведе в периода 6–8 септември 2022 г. в гр. Каварна. Събитието е утвърден научен форум и широкоспектърна научна проява, която присъства в календара с научни събития за академичната общност и Съюза на учените в България. Конференцията се провежда в рамките на „Дни на науката на ТУ – София“. Участието може да бъде виртуално, задочно или присъствено. Рецензираните и одобрени доклади ще се публикуват в реферираното списание „Известия на съюза на учените- Сливен“, листвано в Националния референтен списък, което е в процедура за индексиране в Scopus.

Научно направление:
o Управление на образованието
o Непрекъснато образование
o Обучаващи технологии
o Средства на образователните технологии
o Технически, природо-математически и икономически науки
o Технология на възпитанието обучението и изпита на водачи на МПС
o Глобализация и проблеми на съвременната младеж. Образование без граници


Условията за участие, такса, заявка и пълна информация за конференцията е достъпна на сайта:
http://www.tu-sliven.com/Konference/Pedagogika/Konf_Pedagogika.html