nadpissivt

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички дисциплини)

 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс,

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.02.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места

 Всичко за образованието в чужбина само на изложение

"Световно образование"

17 -18 февруари, София, х-л "Маринела", 10:00 - 17:00 ч.
20 февруари, Варна, х-л "Галерия Графит", 11:00 - 19:30 ч.

Най-голямото образователно изложение в България - "Световно образование", събира за пореден път на едно място университети, средни училища и езикови ваканции! Представители на повече от 70 университета и над 40 езикови центъра и пансионни училища ще пристигнат в София и Варна за лична среща с ученици от България и техните родители.
Регистрирай се безплатно
Университети от България и чужбина

УЧЕБНИ СТАЖОВЕ В МВнР

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина. Стажовете се провеждат в дирекциите на министерството и в дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Стаж в МВнР

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" България

 

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".
За стипендиантската програма

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 05.02.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Учител по български език и литература Висше образование
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 22.01.2018 г.

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Координатор прием студенти Весше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше
1 Учител по английски език Висше
1 Учител детска градина Висше