nadpissivt

Стажове, стипендии, конкурси (16 - 22 март)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg са

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД 15.03.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България,

НАРЕЖДАМ:

1. Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ до 29.03.2020 година. Държавните и семестриалните изпити, защити на дипломни работи

КОНКУРСЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИза академичната 2020/2021

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ обявяваКОНКУРСЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИза академичната 2020/2021 г.В рамките на програма „Еразъм+“на Европейската комисия Югозападният университет „Неофит Рилски“обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2020/2021г. в чуждестранни университети.

Пълниятсписък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа,е наличен ТУК.

Периодът за кандидатстване е 27февруари–03aприл2020г.(вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности: от 90 дни до 12 месеца

Продължителност на мобилността за преподаватели и служители:до 5 работни дни 1.

Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти:

Оператор Продажби - Кол Център

Cool

Cargo

TRAFFIC MANAGER


Company Name: Unitcargo Bulgaria                                         Contract type: full-time
Location: Sofia                                                                           Start: Q2 2020
Brief description of the company
Would you like to work in an exciting and challenging profession where good business sense and organizational skills are properly rewarded? Are you a good communicator with excellent English and the desire to learn? Would you like to be a part of an industry which is key to the creation of a better Europe? If you can answer yes to these questions you could well be the person we are looking for.
Unitcargo is an international logistics specialist headquartered in Vienna with branches throughout the CEE. We have a first class team which combines an eye for detail with quality results. Our aim is to provide the very best logistics services to our clients across Europe by using the natural talents of intelligent people.

Изложение „ОБРАЗОВАНИЕ и КАРИЕРА” 2020
13 и 14 март 2020 г.
Място на провеждане: Национален дворец на културата, София, етаж 5
Дати на провеждане: 13 - 14 март 2020 г. (петък и събота)
ЗА ВАС СТУДЕНТИ И МЛАДЕЖИ:
За студентите и младите специалисти форумът отново ще предложи уникални възможности и шанс да поставят основите на своето сполучливо кариерно развитие, като и да се срещнат с едни от сериозните потенциални работодатели.

ЗА ВАС УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ:
За младежите, учениците, преподавателите и родителите форумът ще предложи стотици възможности. Всички ще имат възможност да се срещнат лично с представители от над 50 учебни институции, включително училища, университети, академии, езикови центрове, неправителствени организации от България и света, за да научат подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението в България и чужбина. Изложението ще бъде съпътствано от множество полезни теми и презентации.

ЗА ВАС HR СПЕЦИАЛИСТИ:

Химик-лаборант в лаборатория „Аналитично валидиране“, Дирекция „Качество” град Дупница
Актавис - компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифицирани и мотивирани професионалисти за позицията Химик-лаборант в лаборатория „Аналитично валидиране“, Дирекция „Качество” град Дупница.
Основни отговорности:
• Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
• Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
• Извършва валидиране и трансфер на аналитични методи и изготвя съответните документи
• Участва в аналитични проучвания
• Следи и спазва установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика
• Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях
• Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария
Основни изисквания: