nadpissivt

Командировани национални експерти в Европейската агенция по отбрана (EDA) – срок за кандидатстване 16 март 2018 г.
Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви следните две позиции за командировани национални експерти:

Служител на временен договор в Европейската агенция по отбрана

(EDA) – срок за кандидатстване 14 март 2018 г.

Европейската агенция по отбрана (EDA) обяви свободна позиция за договорно нает служител, длъжност:

ОБЯВЛЕНИЕ
Министерството на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност, както следва:


„Старши експерт” в отдел „Материално-техническо и транспортно обслужване”, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване” - една щатна бройка.
Описание на длъжността:

Мениджър екип
Ние сме Кеш Кредит, водеща финансова институция, специализирана в областта на микро
кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална
методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди
пазари. Към момента на локално ниво управляваме 70 собствени офиса с покритие в цялата страна, а на
глобално ниво успешно се развиваме в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия. Зад всичко това стоят нашите
хора. Вярваме, че благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в
постижения. В отговор на това мащабно и динамично развитие, компанията търси да назначи високо
мотивиран кандидат на позиция Мениджър екип.
АКО ЗА ТЕБ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

Служител на временен договор в главната квартира на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), отговарящ за Република Корея – срок за кандидатстване 19 март 2018 г.
EEAS Vacancy Notice Administrator Administrator – Desk officer Republic of Korea - ASIAPAC.5 (EU Staff Members: AD5-12/ Candidates from Member States: AD07) Job n. 255212
We are:
The European External Action Service (EEAS), which supports the work of the High
Representative in defining and implementing an effective and coherent EU foreign policy. The
EEAS supports her tasks of conducting the EU's Common Foreign and Security Policy and
chairing the Foreign Affairs Council. It also supports the High Representative in her capacity
as Vice President of the Commission with regard to her responsibilities within the Commission
in the external relations field including the coordination of other aspects of the EU’s external
action. The EEAS works in close cooperation with Member States, the Council and relevant
services of the European Commission.

Обявление за длъжността „Преводач-секретар с арабски език”
в новооткриващото се посолство на Република България в Саудитска Арабия със седалище в град Рияд

 

В съответствие с чл. 28 от Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, Министерството на външните работи стартира процедура по набиране на кандидати за позицията „Преводач-секретар с арабски език” в новооткриващото се посолството на Република България в Рияд, Саудитска Арабия,

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 06.03.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, английски и руски език
1 Инженер, конструктор Висше образование
2 Технолози Висше образование,машинен инженер
1 Учител математика Висше образование, математика
1 Лекар - дерматолог Висше образование, медицина
2 Строителни инженери Висше, в областта на строителството
10 Химици Висше образование, химия,фин органичен синтез, биотехнологии и др.