nadpissivt

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" на Фондация “Атанас Буров”

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
До 15 ноември 2019 г. кандидатите представят:

mbof 2019 header 2000x1330

Програма "Моята банка на бъдещето 7.0"

Стартира седмото издание на програмата за студентски иновации на УниКредит Булбанк - "Моята банка на бъдещето". Кандидатстването става онлайн, а крайният срок е 20 октомври 2019 г. Може да се участва както самостоятелно, така и в екип, като оптималният брой на екипа е 5 души. Целта на програмата е да провокира студентите да търсят решения, които ще имат значение, както за личното им бъдещо развитие, така и за бизнеса като цяло. В инициативата могат да се включат студенти от различни университети в специалности като финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, IT, счетоводство и др.

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата отново ще предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. По този начин се улеснява прехода им от образование към заетост и се постига гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.
До 18 октомври 2019 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в централните ведомства. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, и тази година Агенцията по заетостта е осигурила възможност за подаване на електронни заявления.
По програмата са обявени общо 1 989 работни места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 24.09.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 07.10.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
2 Рецепционисти, администратори хотел Висше образование
1 Преводач /испански,руски,английски език/ Висше образование, компютърна грамотност по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Началник склад Висше образование
1 Учител ДГ Висше образование, ПУП

Експерт „Корпоративни проблемни кредити“

banka

jobs.government.bg