nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.01.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Учител детска градина Висше образование ПУП
1 Учител по Музика Висше образование
1 Организатор, реклама Висше образование

Започна приемът на документи за лятна ваканционна заетост на български студенти в Германия
Агенцията по заетостта стартира тазгодишния прием на документи за ваканционна заетост на български студенти в Германия, като за лятото на 2019 г. тя ще е по договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн. Желаещите да се възползват от възможността могат да подават заявления по образец до 15 февруари 2019 г. в бюрото по труда, на чиято територия се намира висшето учебно заведение (в т.ч. клон/филиал), в което се обучават.
Изискванията към кандидатите са

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ

В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси. Изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
  • Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
  • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
  • Опит в работа с MS Office.

Allianz Bank Bulgaria обявява свободна стажантска позиция в дирекция "Планиране и контролинг"

Стажантът трябва да допринася за изпълнението на финансовите цели на "Алианц" България, ще подпомага дейността на отдела, изготвяйки различни доклади, ще работи активно с Excel, PowerPoint, SAP и други. Кандидатите трябва да са студенти с икономическа насоченост и много добра компютърна грамотност, които желаят да се развиват в сферата на финансите, счетоводството, контрола и застраховането.

Платен стаж в Европейската Комисия

Искате да работите в сърцето на ЕС? Европейската комисия сега набира стажанти!
Европейската комисия е домакин на открита покана за стажанти два пъти годишно. Стажовете са предназначени за всички завършили висше образование в последните 5 месеца.
Как да кандидатствам ?
- Програмата за стаж е отворена за граждани на ЕС, които са завършили висше образование, като се приема и определен брой кандидати от държави извън ЕС.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 21.01.2019 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Мениджър екип Висше или средно образование, опит

Конкурс за стажанти в Института за пазарна икономика

Стажът ще се проведе в периода 4 февруари – 26 април 2019 г.

Процес на кандидатстване:

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

1. С какви държавни политики може да се намали бедността?

2. Какви са ефектите от миграцията за изпращащата и приемащата страната?

3. Как да се намали корупцията при обществените поръчки в България?