nadpissivt

„РЕЦЕПЦИОНИСТ“

Hemus

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 22.08.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
2 Учител, информатика и информационни технологии Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
7 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
2 Учители ГЦОУД Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

Инженерната академия на „R&М България Производство“ 2022 – 2023

Удължава се срокът за кандидатстване за Инженерната академия на „R&М България Производство“ 2022 – 2023

Кандидатите могат да подават документи за платения стаж до 31 август.
„R&М България Производство“ (Райхле и Де-Масари България Пръдакшън), част от швейцарската компания Reichle & De-Massari, водещ световен производител на високоефективни и иновативни продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни, продължава да набира кандидати за четвъртото издание на стажантската си програма „Инженерна академия“ 2022 – 2023.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 15.08.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
2 Учител,математика и информационни технологии Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
5 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
2 Учители ГЦОУД Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места

Career Show 2022
Стани доброволец на Career Show 2022 на 20 септември в Sofia Event Center!

career Show 1

stajanski programi

Mondi page 0001