nadpissivt

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение или практика по програмата „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма "Еразъм+" за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Mладежки обмен по програма Еразъм+

Обучение за обучители: "The Art of Togetherness II"
Брой участници: 1 участник от Бьлгария, които вече има опит и желае да стане обучител
Кога: 26/11/2018(пристигане) - 02/12/2018(отпътуване)
Къде: LA CLAQUETTE, France
Повече информация и как да кандидатствате може да намерите тук 
Профил на участниците: над 18г.
Краен срок: 26-ти Септември 2018

2. Младежки Обмен + APV(advance planing visit) : “Alezio's Got Talent”
Брой участници: 6 участници + 1 лидер на групата за APV общо 7 от България.

Учител в Клуб по програмиране

MindHub Благоевград се нуждае от учител!
Кои сме ние?
Ние сме Иновативен клуб по програмиране за деца между 6 и 12 години (https://mindhub.bg/).
Каква е нашата мисия?
Развитие на логическо и аналитично мислене при децата, чрез изучаване на основите на програмирането.

Конкурси за стипендии, организирани съвместно
от Германската служба за академичен обмен (ДААД)
и Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

DAAD съвестно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски предаватели и учени. За академичната 2019/2020 година DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност:

"Заедно в час" търси новия си випуск учители
Фондацията започва набирането на участници в програмата си, които ще преподават като учители от септември 2019 г. Кандидатстването е до 20 ноември
Фондация “Заедно в час” започва набирането на участници в програмата си за професионално и лидерско развитие, които ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната - Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. Преди това успешните кандидати ще преминат интензивно обучение и подготовка за преподаване на ученици.Всички желаещи могат да кандидатстват до 20 ноември чрез онлайн формуляр на сайта на организацията. Няма изискване кандидатите да имат педагогическа правоспособност и предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена минимум бакалавърска степен до септември 2019 г. Подробна информация за процеса на кандидатстването може да бъде намерена в сайта на организацията.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 17.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.09.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Вокален педагог Висше образование, музика
2 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по Биология и здравно образование /лектор/ Висше образование
1 Учител по Биология и Химия Висше образование
2 Учители по Философия Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
1 Учител по Математика Висше образование
2 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Френски език Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
2 Електромонтьори, ел. апаратура Висше образование / средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 76 места