nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 26.06.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
2 Трудотерапевти Висше образование
1 Специалист, маркетинг и реклама Висше образование
1 Администратор, хотел Висше образование
1 Специалист, продажби Висше образование
1 Технически сътрудник Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Ръководител на компютърен кабинет Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Младши експерт Висше образование

DataArt организира лятно онлайн училище, за желаещите да работят в ИТ сектора.

DA Summer IT Camp Ad page 0001

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 19.06.2023г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
2 Трудотерапевти Висше образование
1 Специалист маркетинг и реклама Висше образование
1 Администратор, хотел Висше образование
1 Специалист, продажби Висше образование

Обява за работа

8

Търговски консултант в магазин, гр. Благоевград
В Yettel знаем, че всичко се променя адски бързо, особено в начина, по който общуваме и преживяваме света. Затова определението телекомуникационна компания непрекъснато се нуждае от ново съдържание, от нов смисъл, от допълнителна стойност.

Ако и ти вярваш в това и си убеден, че можеш да ни помогнеш да станем по-добри във всичко, което правим, стани част от тези над 1800 амбициозни, любопитни, знаещи и можещи хора, които движат Yettel напред.

purvoto page 0003

Мениджърска програма за млади таланти дава летящ старт за професионално развитие на студенти и завършващи

lili snimka