nadpissivt

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 29.10.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места

kapital

Учител по английски език към Хелен Дорон
YOU are passionate about working with children?
YOU have a good command of English?
YOUR PLACE IS WITH US!

Imagine joining an elite group of English teachers dedicated to developing the next generation from their earliest years. As a certified Helen Doron English® teacher, having graduated from our intensive and challenging training programme, you will become part of the best English as a Foreign Language (EFL) teaching team in the world.

ПРЕАКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА PRIMER BY INNOENERGY СТАРТИРА В СТАРА ЗАГОРА!
За първи път в България, преакселераторска програма Primer, създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy, ще подготви предприемачи с иновативни идеи, които имат бизнес и пазарен потенциал.
В хода на програмата, участниците ще научат какво е необходимо за изграждането на успешен бизнес и как да преодолеят най-често срещаните предизвикателства и препятствия, пред които са изправени стартиращите компании.

ERASMUS+ MASTERCLASS COURSES
BARCELONA - PALERMO - LIMASSOL - PRAGUE - SPLIT
STAFF MOBILITY
REGISTER ONLINE
CONFIRMED COURSES TILL THE END OF 2019
Train the Trainer
Prague - Czech Republic 12.11.2018 - 16.11.2018
Problem Solving & Decision Making
Prague - Czech Republic 19.11.2018 - 23.11.2018
Identify Barriers to Learning - A Special Education Needs Masterclass
Prague - Czech Republic 26.11.2018 - 30.11.2018
Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects
Limassol - Cyprus 26.11.2018 - 30.11.2018
ICT skills for Educators
Palermo - Italy 03.12.2018 - 07.12.2018
English for Educators: advance your career (level I)
Prague - Czech Republic 03.12.2018 - 07.12.2018
Handling stress and avoiding burn out
Prague - Czech Republic 10.12.2018 - 14.12.2018
ALL CONFIRMED COURSES TILL 2019 DECEMBER HERE

Старт на акселераторска програма Start 2 UP

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна чрез Бизнес инкубатор – Варна официално обявява прием в "Start 2 UP" - акселераторска програма на конкурсен принцип за стимулиране на предприемачески идеи в различни етапи от развитието им чрез експертна подкрепа на стойност до 10 000 лева.
Start 2 UP предоставя подкрепа за разработване на бизнес план, бизнес, финансови и технологични консултации, менторство, достъп до чужди пазари и други услуги, необходими за развитие на бизнес идеята.

Кой може да кандидатства?
· Всеки, който желае да започне собствен бизнес.

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) дава стипендии за изследователски и практически стажове в Германия.

Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява