nadpissivt

Пощенска банка търси стажанти

В рамките на традиционната си лятна стажантска програма за поредна година Пощенска банка дава възможност на талантливи студенти и млади хора с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера в една от най-големите и водеща по отношение на иновациите банка на пазара.

Стажантската програма е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка в подкрепа на младите хора вече повече от 11 години.

Стажът е платен и с продължителност от 1 до 3 месеца, като се провежда в

Летен университет в Албена

Спортни умения, образователни лекции и тренинги ще съберат близо 400 студенти и тази година в к.к. Албена. В рамките на една седмица, от 23 до 29 август 2018 година, Националното представителство на студентските съвети ще проведе XVI-то поредно издание на "Летен университет".

Участниците в „Летен университет" ще имат възможност да представят своите университети в следните спортни дисциплини:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.07.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места

Pozicia Platen staj MM

Стажантска програма на БТВ съвместно с НПСС

До 20 младежи ще преминат специално обучение, за да се включат ефективно от организирането, провеждането и комуникирането на доброволчески акции bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“.

В рамките на стажа – от 15 юли до 15 септември, до 20 студенти ще имат възможността да преминат обучение с

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 25.06.2018 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места

Stajant MK