nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.09.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Начален учител от I до IV клас /ЦОУД/ Висше образование, НУП
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител по История и цивилизация и Георграфия и икономика Висше образование
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по Математика Висше образование
1 Учител по Електротехника и енергетика Висше образование
1 Учител по Електротехника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Висше образование
1 Учител по Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Висше образование
1 Учител по Спедиция, транспортна и складова логистика Висше образование
1 Учител по Английски и немски език Висше образование
1 Учител по Изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по Информационни технологии Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, АЕ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет Висше образование, География и икономика
1 Учител, общообразователен учебен предмет Висше образование, Математика
1 Учител теоретично обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование/Педагогика ФВС
3 Учител в група за ЦО на учебния ден I-IV клас Висше образование/ Педагогика
1 Старши учител общообразователе учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/ Педагогика
2 Педагог Висше образование/Педагогика НУП
2 Учител детска градина Висше образование/Педагогика
1 Учител практическа обучение Висше образование/Педагогика Електроника и електротехника
1 Учител, общообразователе учебен предмет гимназиален етап Висше образование /Педагогика, История, География
1 Учител, общообразователен учебен предмет гимназиален етап Висше образование/Педагогика, Гръцки език
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Химически науки
1 Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/Математика

Learning opportunity for SWU students at Active Bulgarian Society in Blagoevgrad

ABS 1

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

BNB1

BNB.1

Webinar Smart Production in Microelectronics, 19.09.2023

Smart

Learning opportunity for SWU students at Active Bulgarian Society in Blagoevgrad
Are you looking for an opportunity to further develop your skills and knowledge? Mastering what you already know on theory by expressing it in practice? Active Bulgarian Society and our young inspiring team are trying to make a positive change in the world. Our mission comprises developing the intercultural exchange and dialogue between young people, eco-initiatives, volunteering, active youth, citizen participation, and holding debates on relevant topics concerning our society. We are having 2 positions as an event organizer and youth worker / approximately 15 hours per week/. Both positions are in our office, not remotely.

WHAT MAKES US SPECIAL

ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ към БНБ
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА
ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

BNB.2

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 28.08.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Инженер, производство Висше образование
1 Старши счетоводител Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 19 места