nadpissivt

Предстоящото събитие,което ще се състои на  14 декември от 14.00 часа, УК 1, зала 102  е представяне на професионалните възможности, които програмата предоставя на участниците като се фокусира върху каузата, за която успоредно се работи за тази значима цел.

PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти

Водещата консултантска компания и работодател PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България ще подкрепи 25 студенти с:

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 27.11.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места

Студентска практика в отдел „Новини и актуални предавания" на Нова телевизия

Нова телевизия продължава програмата "Студентска практика". Тя е предназначена за студенти, завършили най-малко втори курс в хуманитарна специалност на ВУЗ. Практиката се провежда в отдел „Новини и актуални предавания” и в сайта на Новините - nova.bg и е с продължителност два месеца.

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU
Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Информaционен ден за професионално ориениране
Университетски център за кариерно развитие към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Благоевград организират Информационен ден на 22 ноември (сряда) от 12.00 часа, зала 102, УК 1 в три сесии:

Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката. Програмата подпомага финансово и безвъзмездно студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез: