nadpissivt

Институт за икономическа политика (ИИП) с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ подготвя 16-то издание от серията обучителни семинари за студенти Paving Youths’ Way, което ще се проведе в периода 3–5 ноември 2017 г. в хотелски комплекс „Жеравна“, Банкя. Този път темата на семинара ще бъде „Игра на нули и единици“ за стартиращи дигитални предприемачи. По време на тридневното обучение избраните участници ще дискутират с експерти и

Стани бранд мениджър на "Заедно в час" за Югозападния университет, развивай професионалните си умения и участвай в социалната промяна!

Ти си амбициозен студент и искаш сам да определиш бъдещето си? Искаш да се развиваш, докато бъдеш част от страхотен екип и знаеш, че от теб зависи това да се случи? Готов ли си да се предизвикаш, да учиш, да правиш и да бъдеш част от промяната в България? Чакай, чакай – за какво става въпрос?

Creative Shock

Creative Shock е конкурс за социални бизнес идеи за студенти от цял свят. Състезанието се провежда от 2011 г. Creative Shock привлича младежи от цял свят, за да ги запознае с концепцията за социалния бизнес, неговото прилагане и въздействие. Участниците трябва да разрешат реални проблеми, свързани с бизнеса, маркетинга и PR за социални предприятия и организации.
Състезанието се състои от 3 етапа:
По време на първия етап се

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.09.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 18 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип

Информационна среща по програмата за мобилност „Еразъм +“

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“ и Университетският център за кариерно развитие организират информационна среща по програмата за мобилност „Еразъм +“, на която ще бъдат представени възможностите за студентска мобилност за

Програма "Старт на кариерата"

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

Линк към обявата