nadpissivt

 Виртуален форум за образование и професионална реализация
На 18 ноември 2022 ще се проведе третия "Виртуален форум за образование и професионална реализация", организиран от Френския институт в България и Агенция Кампус Франс.

Този форум е насочен към франкофони и нефранкофони, и ще даде възможност за среща с представители на френски висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България.

Френски компании в България също ще участват на изложението, за да предложат на студенти и дипломирани специалисти възможности за стаж и работа.

Представени са и възможностите за предоставяне на стипендиите на френското правителство.

Участието във форума е безплатно, но е необходима регистрация в сайта:
https://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com
Събитието ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч.

ForumVirtuel PostAnnouncement

3 секции ще бъдат обособени :

• В Секция « Учебни заведения » представителите на френските висши учебни заведения и на франкофонските програми в България ще проведат индивидуални срещи със студенти, заинтересовани от учебните програми, които предлагат.

• Секция « Предприятия » ще даде възможност за срещи с представителите на предприятия в България, които предлагат позиции за работа и стаж.

• Тематични конференции са предвидени в Секция « Уебинари ».

Специално разработената виртуална платформа https://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com
ще даде възможност на  студентите да проведат индивидуални срещи по предварително изготвен график с представителите на френските висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България, на предприятията както и да участват в уебинарите.

Представени са също така и възможностите за кандидатстване за стипендиите на френското правителство.

Career Show на 27 октомври
Career Show е модерна платформа за работа, която свързва квалифицирани кандидати с водещи работодатели в България. Eжемесечните, физически и виртуални събития не само помагат на всеки да развие своите професионални и личностни умения, но и дава възможност за личен контакт между фирмите и кандидатите 365 дни в годината. Това е Кариерна платформа за работа в областта на:
Информационни технологии, Маркетинг и Реклама, Търговия и Продажби, Инженерна дейност, Администрация, Човешки ресурси, Обслужване на клиенти, Банки, Финанси, Мениджмънт, Медицина, фармация, Производство, Дистанционна работа

27 oktober
Ако си в началото на кариерния си път, това онлайн събитие ще

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.10.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Завеждащ административна служба Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Медицинска сестра Висше / Медицина
2 Главен експерт Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки..)

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше образование
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Технически ръководител, строителство Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 5 места
2 Инженер, строителен Висше образование
2 Ръководител, технически надзор Висше образование
1 Счетоводител Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 9 места
2 Медицински сестри Висше образование, Медицина
2 Инженер, механик Висше образование, Икономика
1 Психолог Висше образование
1 Агроном,лозарство,градинарство и овощарство Висше образование, растениевъдство
1 Корординатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Началник смяна Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Управител/ръководител Висше образование/Педагогика
1 Социален работник Висше образование/Педагогика
1 Медицинска сестра/специалист Висше образование/Медицина
1 Електротехник,промишлено производство Висше, средно образование
1 Учител по испански език Висше образование
2 Учител по математика, информатика, педагогика Висше образование/математика, информатика и педагогика
1 Учител ЦОУД Висше образование/ педагогика

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1 място
1 Начален учител Висше образование

 

Кариерно събитие „Виж бъдещето си: запознай се с индустрията на знанието“
Сдружение АИБЕСТ в партньорство с Bulgaria Wants You имат удоволствието да отправят към Вас покана за участие в съвместно събитие „Виж бъдещето си: запознай се с индустрията на знанието“. Събитието ще се проведе на 20 октомври 2022 г., 16.00 часа в зала " 22-ри Септември",  гр. Благоевград.

key vision aibest bwy

Инициативата е посветена на представяне на индустрията на високите технологии и модерните бизнес услуги и промотиране на кариерните възможности в компаниите от сектора. Програмата предвижда участие на представители на редица успешни компании – български и международни лидери в областта си, които ще споделят своя опит. В последните години секторът се наложи като предпочитан работодател сред високообразованите млади хора в страната, давайки възможност за кариерно развитие. В тази връзка всички гости на събитието ще могат да се запознаят в детайли с актуални кариерни възможности в сектора.

Събитието е безплатно, но е необходима регистрация тук

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 17.10.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 място
1 Експерт Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
2 Главен експерт Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки..)

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места

Конкурс "Зелена подкрепа за устойчиво развитие" 2022
За втора година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дава началото на конкурса за високи академични постижения за студенти - „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2022 г.“. Той се провежда под патронажа на МОСВ като част от инициативите за отбелязване на кампанията на Европейската комисия - “Европейската седмица на мобилността”. Организира се от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), която обявява неговото второ издание за академичната 2022/2023 г.
“По-добри връзки“ е тазгодишната тема на есето, с което ще се състезават бъдещите участници в конкурса. Под същото мото е темата и на Европейската седмица на мобилността. Според правилата кандидатите трябва да изпратят есе или кратка разработка от 3 до 5 страници.
Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие.
Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2022 г. включително. Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв.,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 03.10.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 места
1 Медицинска сестра Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Медицинска сестра Висше образование / Медицина
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование / БЕЛ
2 Главен експерт Висше образование