nadpissivt

Junior Information Risk Management (IRM) Specialist

specialist

Краен срок: 12.11.2019

Accounting and Tax Compliance professional

schetovodstvo

Стаж в ЦЕРН

stav w cern

Докторантска стипендия

doktorantska stipendiq

Стажантска програма

stavantska programa

Стажантска програма на Световната банка

stavw SB

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 2019/ 2020 г.

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
До 15 ноември 2019 г. кандидатите представят: