nadpissivt

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Благоевград осъществява посредничество на български студенти от български висши училища за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия през 2018 год. по процедурата на анонимния подбор

 

Изисквания за кандидатстване:

МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г.

Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши училища, за обучение в чуждестранни висши училища.


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на студенти български граждани, завършили средно или висше образование в български държавни висши училища за обучение в

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 11.12.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Счетоводител Висше образование

Възможности за стаж към ГД ,,Писмени преводи“ за 2018 г.


Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП) на Европейската комисия (ЕК) е една от най-големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург и извършват висококачествени преводи за ЕК – от и на всички 24 официални езика на ЕК.
В рамките на официалната програма за стажове на ЕК Българският езиков департамент на ГДПП отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж.

Стажове, стипендии, конкурси (11 - 17 декември)

 

Стажове
Европейският парламент търси екип от млади репортери, който да отрази случващото се на European Youth Event 2018. Събитието ще се проведе в Страсбург на 1 и 2 юни 2018 г. Желаещите трябва да са на възраст между 16 и 30 години, да се

Представяне на програма "Заедно в час"

Предстоящото събитие,което ще се състои на  14 декември от 14.00 часа, УК 1, зала 102  е представяне на професионалните възможности, които програмата предоставя на участниците като се фокусира върху каузата, за която успоредно се работи за тази значима цел.