nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 16.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград

Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове /изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование

1 Инженер качество Висше образование, англ.език
1 Техник-механник на шевни машини Висше образование
1 Салонен управител Висше образование, англ.език
1 Психолог Висше образование, схема «Ново работно място»

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Национален приз „Студент на годината"

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) откри процедура за номинации в XI-то издание на Националния приз „Студент на годината".

Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 20 ноември 2017 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в град София през месец декември.

Tърси се проактивен и креативен PR стажант

PR СТАЖ ВЪВ ВАРНА
Създавай завладяващи статии с цел поддържане публичния имидж и изграждане на емоционална връзка между клиентите и услугите, които First Online Solutions предлагат. First Online Solutions е международна компания, предоставяща широк обхват от ИТ и Маркетинг услуги на пазарите в Англия, Австралия и САЩ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 09.10.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Координатор прием студенти Висше образование, англ. и руски език
2 Офис мениджъри Висше образование
4 Мениджъри екип Висше образование
1 Специалист офертна дейност за търгове / изготвяне на обществени поръчки/ Висше образование
1 Инженер качество Висше образование, англ.език
1 Техник-механник на шевни машини Висше образование
1 Салонен управител-ДБТ Разлог Висше образование, англ.език
1 Психолог Висше образование, схема «Ново работно място»

 

КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА НОВИ СТАЖАНТИ
Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

DataArt България стартира своето първо безплатно QA училище в София през ноември.
Приканваме IT ентусиасти, студенти, професионалисти и всички останали, които не са безразлични към софтуерното тестване, да станат част от безплатното училище на DataArt за QA специалисти.
Няма значение дали имате опит с Quality Assurance или не, ние ще ви въведем в основите на ръчното и автоматизираното тестване, стига да имате мотивацията да се развивате в тази сфера! QA School на DataArt ще ви