nadpissivt

ТРУДОВА БОРСА

Център за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, съвместно с Дирекция „Регионална служба по заетостта“, организират младежка трудова борса, която ще се проведе на 19.10.2016г. от 11 часа във фоайето на Учебен корпус 1. Трудовата борса ще представи работодатели от региона, които ще обявят своите свободни работни и стажантски позиции.
Търсещите работа ще имат възможност да се срещнат с потенциални работодатели, да получат информация и съвети за избор на подходяща позиция.
За студентите, трудовата борса, предоставя условия за самоинформиране и свободно договаряне с работодателите.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Уважаеми студенти,
Център за кариерно развитие към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Ви кани на среща - презентация с представители на фирма AMD Телеком, на която ще бъдат представени възможности за стаж и свободни работни позиции в новооткрит офис в Благоевград.

Ден на отворени врати

Всеки петък от февруари до май Кариерният център обявява „Ден на Отворените врати“. Обучение по кариерно консултиране, документи за работа, съвети и „10 начина, за да бъдете успешни“.
Кариерен център, УК 1, ет II.

Ден на кариерата


На 20 април 2016 г.Кариерният център организира изложение под мотото „Планирай бъдещето си!“. Форумът е посветен на 140 години от Априлската епопея и 10 години от създаването на Кариерния център.

elitsa

Отворена приемна
На 26 април от 13.00 ч. до 15.00ч. в Отворената приемна експерти от Бюрото по труда ще информират младите хора за мерки, програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства на Европейския съюз, за възможността да кандидатстват, ще консултират за реда, процедурата и необходимите документи, ще запознават с възможността за самоинформиране по отношение на обявените работни места и стажове по специалността.

Кинолектория, посветена на борбата с трафика на хора

На 18 април Катедра "Социология" при Философския факултет, Клуб на социолога, катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство" при Факултета по изкуствата на Югозападния университет "Неофит Рилски" – Благоевград и Местната комисия за борба с трафика на хора - Благоевград имат удоволствието да ви поканят на кинолектория на тема "Съвременните роби".