nadpissivt

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2015
Търсят се активни млади хора. Кой ще бъде Студент на 2015 година?

НПСС откри процедурата за номинации в IX-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 22 Ноември 2015 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония

Осмели се да опиташ нещо ново със Софика Груп

Вие сте млади, с потенциал, целеустремени и Вашата успешна кариерна реализация предстои. Бъдете информирани, за да поставите начало на кариерата си. Кариерният център ви кани на

Информационен щанд

Програма „Заедно в час“ гостува в Югозападен университет.Условия за кандидатстване, цели и мисия на програмата, насочена към завършващи Бакалаври и Магистри ще бъде представена от Велислава Романова.

Програми и мерки за квалификация


На 11.11.2015 г.от 13.00 в УК 1,зала 101 Кариерният център организира среща с директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Благоевград-г-жа Ст.Поповска. Ще бъдат представени услугите, които предлагат Бюрата по труда на територията на Благоевградска и Кюстендилска област и

Академия за лидери

На 25.11.2015 г. от 15.30 до 18.30 часа в УК 1 в зала 329 Ще се проведе Академия за лидери. Събитието е подготвено от Кариерен център, Заедно в час и AIESЕC.По време академията ще имаш възможност да участваш в поредица от уъркшопи, чрез които да поставиш основите за развитие на

Начало на твоята кариера

Кариерен център към ЮЗУ „Неофит Рилски“ и "Заедно в час" те канят на две събития специално организирани за студентите от университета. Начало на твоята кариера със "Заедно в час. На 24 ноември от

Програма Global Talent

АIESEC Благоевград и Кариерен център на ЮЗУ "Неофит Рилски" имат удоволствието да ви поканят на презентация на програма Global Talent, която предлага възможност за международен, платен стаж в следните области: