nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 11.12.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 24 места
1 Счетоводител Висше образование

Възможности за стаж към ГД ,,Писмени преводи“ за 2018 г.


Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП) на Европейската комисия (ЕК) е една от най-големите преводачески служби в света. Нейните служители работят в Брюксел и Люксембург и извършват висококачествени преводи за ЕК – от и на всички 24 официални езика на ЕК.
В рамките на официалната програма за стажове на ЕК Българският езиков департамент на ГДПП отправя покана за кандидатстване за преводачески стаж.

Предстоящото събитие,което ще се състои на  14 декември от 14.00 часа, УК 1, зала 102  е представяне на професионалните възможности, които програмата предоставя на участниците като се фокусира върху каузата, за която успоредно се работи за тази значима цел.

Представяне на програма "Заедно в час"

Предстоящото събитие,което ще се състои на  14 декември от 14.00 часа, УК 1, зала 102  е представяне на професионалните възможности, които програмата предоставя на участниците като се фокусира върху каузата, за която успоредно се работи за тази значима цел.

PwC дава стипендии, стажове и менторство на 25 амбициозни студенти

Водещата консултантска компания и работодател PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на българските студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България ще подкрепи 25 студенти с:

Страница 1 от 24