nadpissivt


Бюлетин № 9/ 2023 - Възпитаници от ПН 3.2. Психология

Десислава Иванова

Психолог, психотерапевт
Магистър „Психология на управлението”
Доктор „Педагогическа и възрастова психология”

desislavadimitrova

Ивелина Иванова

Криминален психолог, „Асес“ ЕООД
Бакалавър „Психология“
Магистър „Криминална психология“

Ivelinaivanova

 Надежда Радкова

Kариерен консултант, психолог
Американски университет в България
Бакалавър „Социални дейности“
Бакалавър „Психология“
Магистър „Училищна психология“

nadejdaradkova

 

Марина Грънчарова

Психолог, експерт, кариерен консултант
Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април”
Бакалавър „Психология“

marina

 

Гергана Костова

Училищен психолог, СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник
Бакалавър „Психология“
Магистър „Училищна психология“

Gergana

 

Виолета Радиш Ал Самара

Клиничен психолог, Аджибадем Сити Клиник - УМБАЛ Токуда, гр. София
Магистър „Клинична психология“

violeta

 


Бюлетин № 8/ 2023 - Възпитаници от ПН 3.2. Психология

 

 Даниела Фингарова

Когнитивен треньор, консултант, експерт, училищен психолог
Сдружение на младите психолози в България „4-ти Април“
Бакалвър „Психология“

fingarova

Мария Галчева- Тихомирова

Инспектор (психолог), сектор „Психологическа лаборатория“, ГД „Изпълнение на наказанията“, гр. София
Бакалавър „Психология“
Магистър „Криминална психология“

mariqTih

Мирослава Узунова

Психотерапевт
Магистър „Училищна психология“

miroslava

Касандра Рачева

 Специалист по подбор на персонал
МД „Електроник“ ЕООД
Бакалавър „Психология“
Магистър „Психология на управлението“

kasandran

 Женет Петкова

Клиничен и консултативен психолог
Спортен лекоатлетически клуб „Берое”
Бакалавър „Психология“

Jenet

 

 Генка Николова

Психолог
Сдружение Център „Подавам ти ръка“
Бакалавър „Психология“
Магистър „Юридическа психология“

genka

 

 

 


 

Бюлетин № 7/ 2023 - Възпитаници от ПН 3.4. Социални дейности 

Валентина Тодорова

Директор, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Социално посредничество“

todorova

     

Наталия Христова-Михайлова

Консултант, „Джънкшън България“ ЕООД
Магистър „Социална педагогика“
Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

nataliq2

Катерина Василева

 Началник-отдел „Закрила на детето“
Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разлог
Бакалавър „Социални дейности – Етопедия“
Магистър „Социално терапевтично консултиране“

katerina nov

 

Ивеслав Христов

Директор, „Център за настаняване от семеен тип за стари хора, пълнолетни лица с деменция“, гр. Долна баня
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация“

iveslav

Камелия Иванова

Председател на Общинския съвет по наркотични вещества, гр. Кюстендил
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация”

kameliq2

 

 Мария Стойкова

Гл. асистент, катедра „Медико-социални науки“
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация“
Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

stoikova


Бюлетин № 6/ 2023 - Възпитаници от ПН 1.1. Теория и управление на образованието

Ани Паласкова
Директор, ДГ „Валентина Терешкова“
Бакалавър „Предучилищна педагогика“
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Мениджмънт на образованието“
Ani
Ива Нанкова
Гл. експерт „Инвестиционна политика и проекти“, секретар „МКБППМН“, Община Горна Малина
Бакалавър „Социална педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
ivanankova
Николета Петрова
Заместник-директор по учебната дейност, ЧНУ „Селестен Френе“, Управител на къща за деца „Френе“, гр. Бургас
Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“
Магистър „Образователен мениджмънт“
nikoleta nov
Славчо Бобошевски
Учител, ЦСОП „Св. Паисий Хилендарски“ Хоноруван преподавател, ЮЗУ „Н. Рилски“
Експерт, Регионален екип за подкрепа за личностно развитие, гр. Благоевград
Бакалавър „Специална педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
slavcho
Елена Славчева
Заместник-директор по учебната дейност
XIII ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.
Перник
Бакалавър „Начална училищна педагогика“
Магистър „Мениджмънт на образованието“
Elena
Милена Димитрова
Директор, ДГ „Радост“, гр. Драгоман
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
krugla
Елвина Атипова
Директор, ДГ „Зора“, с. Црънча, общ. Доспат
Бакалавър „Предучилищна педагогика и английски език”
Магистър „Образователен мениджмънт”
elvina

Бюлетин № 5/ 2022 - Възпитаници от ПН 1.3. Педагогика на обучението по...
Михаил Клечоров
Преподавател, треньор, НСА „Васил Левски”, катедра „Снежни спортове”
Магистър „Физическо възпитание и спорт”
Доктор „Теория и методика на физическото възпитание”
mihail
Десислава Димитрова
Старши учител по математика, информатика ИТ ИСУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Велинград
Бакалавър „Информатика”
Магистър „Технологии на обучението по математика, информатика и ИТ”
desislavadimitrova123
Николай Бютюнев
Графичен дизайнер, управител
„Nikolay Byutyunev Design Solutions”
Бакалавър „Изобразително изкуство”
Nikolai Butynov
Криста Механджийска
Учител по математика и информатика СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, Благоевград
Бакалавър „Математика и информатика”
Магистър „Технологии на обучението по математика и информатика”
krista
Светослав Христов
Преподавател по тромпет, учител по музика
ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград
Бакалавър „Педагогика на музикалното изкуство”
Магистър „Музикално възпитание и обучение”
svetoslav 1
Стефан Петров
Учител по география и икономика
„Св. св. Кирил и Методий”, гр. Видин
Бакалавър „География”
Магистър „Регионално развитие”
stefan 1
Росица Карадакова
Учител по физика, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил
Бакалавър „Педагогика на обучението по химия и физика”
rosica
Димитър Сърбов
Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев
Магистър „Технологии и предприемачество”
surbov
Димитър Георгиев
Учител по физическо възоитание и спорт Профилирана гимназия „Пейо Яворов”
гр. Петрич
Бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт”
Магистър „Физическо възпитание за изявени деца”
georgiev

Бюлетин № 4/ 2022 - Възпитаници от ПН 1.2. Педагогика

 

 

 

Илонка Толева- Господинова

Старши експерт по приобщаващо образование Регионално управление на образованието, гр. Сливен
Бакалавър „Специална педагогика”

 Ilonka


Марияна Костадинова

Директор, Детска градина „Джани Родари“
гр. Гоце Делчев
Магистър „Предучилищна педагогика”
Доктор по педагогика в ПН 1.2. Педагогика

 dr kostadinova

 

Станка Колева

Директор на БНУ „Св. Иван Рилски“
гр. Кавала (филиали в Комотини, Драма, Неа Перамос)
Магистър „Начална училищна педагогика”

 stanka

 

Костадин Харисков

Експерт „Младежки дейности, спорт и програми за временна заетост“
Община Гоце Делчев
Бакалавър „Социална педагогика“

 harizov

 

 Гергана Каралинкова

Учител, Детска градина „Радост“
гр. Симитли
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

 gergana123

 

Василена Янева

Социален работник, „Център за обществена подкрепа“, гр. Дупница
Бакалавър „Социална педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 vasilena

 

Янка Василева

Директор, Детска градина „Здравец“
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

 image

 

Стела Стоичкова

Начален учител, XI ОУ „ Христо Ботев“, гр. Благоевград
Бакалавър „Начална училищна педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

stela

 

 


 

 

 Бюлетин  № 3/ 2022- Възпитаници от ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни наука

 

Александра Сиракова

Главен специалист „Човешки ресурси“
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Мениджмънт и маркетинг на
международния бизнес“

Aleksandraa

 

 

Георги Бързаков

Студиен спортен анализатор
„Диема Спорт“ и „Макс Спорт“
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

georgi

 

Йоана Матеева

Младши експерт „Връзки с обществеността,
разпространение на информация и
публичност“, Община Етрополе
Бакалавър „Връзки с обществеността“

Ioana

 

Герасим Лукаров

Регионален търговски мениджър
„Филип Морис България“
Бакалавър „Връзки с обществеността“

Gerasim

 

Лора Таскова

Специалист „Маркетинг и реклама”
ФК „Пирин“ - Благоевград
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Бизнес, мениджмънт и маркетинг”

Lora 1

 

 Силвия Димитрова

Експерт ,,Резервации и комуникации“
Sutherland Global Services
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

Silviq

 

Моника Зинкова-Дишева

Специалист „Маркетинг и реклама“
Сдружение „Mensch FÜR Mensch“, Берлин
Бакалавър „Връзки с обществеността“

monika

 


 

Бюлетин № 2/ 2022 – Възпитаници от ПН 4.2. Химически науки

 

 

Катерина Палашева
Start up Coordinator
Psi Pharma Support EOOD
Бакалавър „Медицинска химия“

Katerina

Антония Стоймирска
Младши експерт, ИАОС към МОСВ
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

Antonia 2

Драгомир Стоилов
Старши химик, „Тева Фарма“ ЕАД
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“

Drago

Райна Харизанова
Главен експерт „Лекарствена безопасност“
„Синeос Хелт България“ ЕООД
Магистър „Биологично активни вещества и лекарствени средства“, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Raina

Ава Амидеина
Химик-аналитик, „ВиК“ ЕООД – Благоевград
Магистър „Метрология в химията“

Ava

Радослав Чайров
Гл. ас. д-р в катедра „Химия“ към
Югозападния университет „Неофит Рилски“
Доктор „Органична химия“

Rado 2

Надя Гьошкова-Иванова
Експерт „Продажби“, „ФОТ“ ООД
Бакалавър „Химия“
Nadia

Магдалена Шекерлийска
Директор, Професионална гимназия по
транспорт, гр. Разлог
Доктор ,,Методика на обучението по химия“

Megi 2

 


 

Бюлетин № 1/ 2022 – Възпитаници от ПН 8.3. Музикално и танцово изкуство

 

Бояна Карпатова
Певица
Бакалавър „Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене)“                                                  

  image 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ивайло Иванов
Главен хореограф, Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“
Бакалавър „Българска народна хореография“

Ivailo1

Милко Бошнаков
Музикален редактор, учител по музика, преподавател в школа по тамбура
Доктор „Теория и практика на изпълнителското изкуство“

image 3       

Костадин Низамов
Хореограф, Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“
Магистър „Хореографска режисура“

image 11                                                                                     

Анелия Серафимова-Тодорова
Хореограф, международен съдия
Магистър "Теория и критика на хореографското изкуство"

image 8       

Полина Порумова-Минчева
Певица, вокален педагог
Бакалавър “Изпълнителско изкуство (Народни инструменти или народно пеене)“

image 9

Велиана Дачева
Хореограф, преподавател, ръководител на Танцов клуб „Чайка Бургас – Поморие“
Магистър „Теория и критика на хореографското изкуство“ 

 image 10                                             

 


 

Брой № 2 от 2016 г.

br2.2016

 

Брой № 1 от 2016 г.

broi12016 


 

Брой № 13 от 2015 г.

praktiki8br

 

 

 

 

 

Брой № 12 от 2015 г.

 buletin6.jpg

Брой № 11 от 2015 г.

br5

 

 

 

 

 

Брой № 10 от 2015 г.

buletin4ot2015

 

 

 

 

 

 

Брой № 9 от 2015 г. 

 broi8nova

В този брой на бюлетина - моменти от практическо обучение в реална работна

 

 

 

 

 Брой № 8 от 2015 г.

 studprakt2ДОБРИ И УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

   Акцентът на броя е мнението и впечатлението на стажант-психолози от съместната им работа с Православен информационен център Благоевград към Неврокопската света митрополия.

 

 

Прочети повече


Брой № 7 от 2015 г.

 buletin 7 1snimka  ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”– ИЛЮЗИЯ В ДЕЙСТВИЕ

   Избраните цели на проект „Студентски практики” за социално-педагогическата

действителност на българските висши училища са шокираща илюзия.

Прекрасните намерения на екипа относно „подобряването на качеството на

образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на

практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища

в съответствие с потребностите на пазара на труда” са утопия за условията на България...

Прочети повече


 

Брой № 6 от 2013 г.

 buletin 6 1snimka  ДА ДАДЕМ ШАНС НА МЛАДИТЕ ХОРА

   Под това мото се проведе кариерното изложение „Кариери '13”

в Югозападен университет. На него бяха представени фирми и компании

от частния и публичен сектор предимно от Югозападна България.

Към традиционните участници във форума, с които кариерният център си

сътрудничи, тази година се присъединиха...

Прочети повече


 

Брой № 4 от 2013 г.

  buletin 4 1snimkaЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ! ЧЕСТИТО ОСВОБОЖДЕНИЕ!

   Какво е да си стажант в Европейската комисия?

Европейските институции са интересно място,

предлагащо доста възможности и сигурност за амбициозни и кариерно ориентирани

млади хора. Всеки семестър, стаж в Комисията правят над 600 стажанти...

Прочети повече


 

Брой № 3 от 2012 г.

buletin 3 1snimka  ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

   „Успешни кариери” не е платформа за хвалебствени слова, а ориентир за

всички „изгубени” студенти лутащи се между многото избори на младостта.

Евелина Динова –ІІІ курс, специалност „Международни отношения”, Правно

исторически факултет...

Прочети повече


 

Брой № 2 от 2012 г.

 infobul2opit  УСПЕШНИТЕ КАРИЕРИ
   В този брой на бюлетина ще представим студенти от Югозападен университет,

които градят своята кариера, докато се обучават в Университета.

В конкурса „Зелената политика на Европа”, обявен от Радио Благоевград

и евродепутата проф. Владко Панайотов, от Югозападен университет бяха

отличени студентите   Стела Маркова и Никола Цветанов, които предложиха

своите виждания за бъдещето на планетата Земя...

Прочети повече