nadpissivt

 

 

 Бюлетин  № 3/ 2022- Възпитаници от ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни наука

 

Александра Сиракова

Главен специалист „Човешки ресурси“
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Мениджмънт и маркетинг на
международния бизнес“

Aleksandraa

 

 

Георги Бързаков

Студиен спортен анализатор
„Диема Спорт“ и „Макс Спорт“
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

georgi

 

Йоана Матеева

Младши експерт „Връзки с обществеността,
разпространение на информация и
публичност“, Община Етрополе
Бакалавър „Връзки с обществеността“

Ioana

 

Герасим Лукаров

Регионален търговски мениджър
„Филип Морис България“
Бакалавър „Връзки с обществеността“

Gerasim

 

Лора Таскова

Специалист „Маркетинг и реклама”
ФК „Пирин“ - Благоевград
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Бизнес, мениджмънт и маркетинг”

Lora 1

 

 Силвия Димитрова

Експерт ,,Резервации и комуникации“
Sutherland Global Services
Бакалавър „Връзки с обществеността“
Магистър „Връзки с обществеността в бизнеса“

Silviq

 

Моника Зинкова-Дишева

Специалист „Маркетинг и реклама“
Сдружение „Mensch FÜR Mensch“, Берлин
Бакалавър „Връзки с обществеността“

monika