nadpissivt

Бюлетин № 4/ 2022 - Възпитаници от ПН 1.2. Педагогика

 

 

 

Илонка Толева- Господинова

Старши експерт по приобщаващо образование Регионално управление на образованието, гр. Сливен
Бакалавър „Специална педагогика”

 Ilonka


Марияна Костадинова

Директор, Детска градина „Джани Родари“
гр. Гоце Делчев
Магистър „Предучилищна педагогика”
Доктор по педагогика в ПН 1.2. Педагогика

 dr kostadinova

 

Станка Колева

Директор на БНУ „Св. Иван Рилски“
гр. Кавала (филиали в Комотини, Драма, Неа Перамос)
Магистър „Начална училищна педагогика”

 stanka

 

Костадин Харисков

Експерт „Младежки дейности, спорт и програми за временна заетост“
Община Гоце Делчев
Бакалавър „Социална педагогика“

 harizov

 

 Гергана Каралинкова

Учител, Детска градина „Радост“
гр. Симитли
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

 gergana123

 

Василена Янева

Социален работник, „Център за обществена подкрепа“, гр. Дупница
Бакалавър „Социална педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 vasilena

 

Янка Василева

Директор, Детска градина „Здравец“
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика”

 image

 

Стела Стоичкова

Начален учител, XI ОУ „ Христо Ботев“, гр. Благоевград
Бакалавър „Начална училищна педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

stela