nadpissivt

Бюлетин № 5/ 2022 - Възпитаници от ПН 1.3. Педагогика на обучението по...
Михаил Клечоров
Преподавател, треньор, НСА „Васил Левски”, катедра „Снежни спортове”
Магистър „Физическо възпитание и спорт”
Доктор „Теория и методика на физическото възпитание”
mihail
Десислава Димитрова
Старши учител по математика, информатика ИТ ИСУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Велинград
Бакалавър „Информатика”
Магистър „Технологии на обучението по математика, информатика и ИТ”
desislavadimitrova123
Николай Бютюнев
Графичен дизайнер, управител
„Nikolay Byutyunev Design Solutions”
Бакалавър „Изобразително изкуство”
Nikolai Butynov
Криста Механджийска
Учител по математика и информатика СУИЧЕ „Св. Климент Охридски”, Благоевград
Бакалавър „Математика и информатика”
Магистър „Технологии на обучението по математика и информатика”
krista
Светослав Христов
Преподавател по тромпет, учител по музика
ЕГ „Акад. Людмил Стоянов”, Благоевград
Бакалавър „Педагогика на музикалното изкуство”
Магистър „Музикално възпитание и обучение”
svetoslav 1
Стефан Петров
Учител по география и икономика
„Св. св. Кирил и Методий”, гр. Видин
Бакалавър „География”
Магистър „Регионално развитие”
stefan 1
Росица Карадакова
Учител по физика, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил
Бакалавър „Педагогика на обучението по химия и физика”
rosica
Димитър Сърбов
Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев
Магистър „Технологии и предприемачество”
surbov
Димитър Георгиев
Учител по физическо възоитание и спорт Профилирана гимназия „Пейо Яворов”
гр. Петрич
Бакалавър „Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт”
Магистър „Физическо възпитание за изявени деца”
georgiev