nadpissivt

Бюлетин № 6/ 2023 - Възпитаници от ПН 1.1. Теория и управление на образованието

Ани Паласкова
Директор, ДГ „Валентина Терешкова“
Бакалавър „Предучилищна педагогика“
Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Мениджмънт на образованието“
Ani
Ива Нанкова
Гл. експерт „Инвестиционна политика и проекти“, секретар „МКБППМН“, Община Горна Малина
Бакалавър „Социална педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
ivanankova
Николета Петрова
Заместник-директор по учебната дейност, ЧНУ „Селестен Френе“, Управител на къща за деца „Френе“, гр. Бургас
Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“
Магистър „Образователен мениджмънт“
nikoleta nov
Славчо Бобошевски
Учител, ЦСОП „Св. Паисий Хилендарски“ Хоноруван преподавател, ЮЗУ „Н. Рилски“
Експерт, Регионален екип за подкрепа за личностно развитие, гр. Благоевград
Бакалавър „Специална педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
slavcho
Елена Славчева
Заместник-директор по учебната дейност
XIII ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.
Перник
Бакалавър „Начална училищна педагогика“
Магистър „Мениджмънт на образованието“
Elena
Милена Димитрова
Директор, ДГ „Радост“, гр. Драгоман
Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Магистър „Образователен мениджмънт“
krugla
Елвина Атипова
Директор, ДГ „Зора“, с. Црънча, общ. Доспат
Бакалавър „Предучилищна педагогика и английски език”
Магистър „Образователен мениджмънт”
elvina