nadpissivt

 

Бюлетин № 7/ 2023 - Възпитаници от ПН 3.4. Социални дейности 

Валентина Тодорова

Директор, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Видин
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Социално посредничество“

todorova

     

Наталия Христова-Михайлова

Консултант, „Джънкшън България“ ЕООД
Магистър „Социална педагогика“
Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

nataliq2

Катерина Василева

 Началник-отдел „Закрила на детето“
Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разлог
Бакалавър „Социални дейности – Етопедия“
Магистър „Социално терапевтично консултиране“

katerina nov

 

Ивеслав Христов

Директор, „Център за настаняване от семеен тип за стари хора, пълнолетни лица с деменция“, гр. Долна баня
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация“

iveslav

Камелия Иванова

Председател на Общинския съвет по наркотични вещества, гр. Кюстендил
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация”

kameliq2

 

 Мария Стойкова

Гл. асистент, катедра „Медико-социални науки“
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бакалавър „Социални дейности“
Магистър „Психосоциална рехабилитация“
Доктор „Организация и управление на социалните дейности“

stoikova