nadpissivt

Уважаеми студенти,
Договори за Студентски практики ще се приемат от 20 до 24 февруари от 13.00ч. до 16.00ч. в Кариерния център. Началната дата на практическото обучение да бъде не по-рано от 13.03.2017 г.
Няма да се приемат договори на студенти към Ментори и Обучаващи организации, чиито документи не отговарят на изискванията!

 Уважаеми студенти,
Поради изчерпване на лимита от застраховки по договора на МОН за застраховане на студенти за времето на провеждане на студентски практики, се налага временно да преустановим подписването на нови договори със студенти за практическо обучение по проекта, чийто график на стартиране на практиката е в периода oт 19.12.2016 до 08.01.2017 Поради съвпадането с коледните и новогодишни празници, периодът е и с най-малкия брой заявени за стартиране практики. Вече сключените за периода 19.12.-23.12. договори, които са качени в информационната система на проекта ще бъдат обезпечени със застраховки и няма пречка за започване на практическото обучение на тези студенти в съответствие с графиците им. Студентите с качените договори с начало на практическото обучение в периода 27.12. - 08.01. ще трябва да променят графика си, с начална дата 09.01.
Югозападен университет обявява нулев прием на договори за месец януари. Екземпляр от договора може да получите от 15-то до 20-то число всеки месец.
От екипа на Югозападен университет  

Уважаеми представители на обучаващите организации,

     В случай, че се наложи промяна в мястото на провеждане на практическото обучение по дадена позиция (обява), което се различава от посоченото в самата обява в информационната система, то Вие трябва да известите всяко едно Висше училище, с което имате договор, преди да предприемете тези промени. Подобна промяна задължително е свързана с анексиране на всички договори за практическо обучение и застрахователни полици на съответните практиканти по позицията. Ако обучаваща организация не уведоми Висшите училища за тази промяна и това бъде установено в резултат на проверки от страна на екипите на Висшите училища, екипа за организация и управление на МОН или на други проверяващи, то приемаме, че с това си действие обучаващата организация нарушава условията по проект "Студентски практики".
Промяната в мястото на провеждане на практическо обучение може да се случи най-рано след като са отразени анексите на договорите в информационната система, анексирани са застрахователните полици и е извършена промяна в мястото на провеждане в самата обява в информационната система.

Бланка на анекс за практикант може да свалите от тук, а за обучаваща организация от тук.

Задължителната декларация за ментори може да свалите от тук.