nadpissivt

Уважаеми студенти,
На 14.02.2017 година от 11:00 часа в зала 1412 ще се проведе Официална церемония по връчване на удостоверенията за завършилите през месец декември 2016 г. първи студентски практики.
В тази връзка имаме удоволствието да ви поканим да присъствате и да получите своето удостоверение за успешно проведено практическо обучение в реална работна среда по проект „Студентски практики“ – фаза 1.
С уважение,
Проф. д.н. Йордан Колев
Водещ функционален експерт по проект „Студентски практики“ – фаза I