nadpissivt

Уважаеми студенти.

Информираме Ви, че поради изчерпване квотата, отпусната за Югозападния университет няма да се приемат договори по проект „Студентски практики“.
Удостоверенията на приключилите през месец февруари, както и екземпляр от договора можете да получите след 10-и април.

Уважаеми ментори и академични наставници,
Отчетните доклади през месец април ще се приемат от 6-о до 12-о число от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле Резултати да съответства на извършената дейност.