nadpissivt

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец май ще се приемат от 9-о до 12-о число от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа. Напомняме ви да се съобразите с почивните и празнични дни. Попълването на поле "Резултати" да съответства на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)

ВАЖНО!!!
Отчети за 2016 година няма да се приемат!
Ако все още не сте предали отчетите си за 2016 г. е необходимо да прехвърлите часовете в месеците от 2017 година.
От екипа на Югозападен университет