nadpissivt

20.06.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец юли ще се приемат на 6, 7, 10, 11 и 12 от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в Кариерния център.
През месец август отчетите ще се приемат на 7, 8 и 9 от 9.00 до 12.00 ч. в стая 208 - Каса или 210 Отдел „ТРЗ“ на Ректората.
Напомняме ви акуратно да попълвате поле "Резултати" и същите да съответстват на извършената дейност.
Отчетите следва да бъдат разпечатани пейзажно и подписани със син химикал (без печат)
От екипа на Югозападен университет