nadpissivt

05.09.2017 г.

Уважаеми Ментори и Академични наставници,
Отчетните доклади през месец септември ще се приемат от 7-и до 13-и септември. Напомняме ви отчетите да бъдат разпечатани пейзажно, подписани със син химикал и поле "Резултати" да бъде коректно попълнено и съобразено с дейността, която е посочена                                                                                                                                                                                          .
От екипа на Югозападен университет