nadpissivt

ИНФОРМАЦИЯ за свободните работни места в Благоевградски регион по Бюра по труда към 08.09.2020 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
1 Учител по музика Висше образование, музикална педагогика
1 Контрольор РЗОК Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование


1 Учител по френски език Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Доставчик, снабдител Средно образование, кат.В
10 Кредитни консултанти Основно,средно образование
1 Маневристи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 48 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, компютърна грамотност
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, биология и химия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, биология и биохимия
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, химия
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, технология и предприемачество
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, изобразително изкуство
2 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, география и икономика
2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование/чужди езици и филология / френски език/
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование, английски език
1 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, немски език
1 Учители, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование/Подготовка на учители по общообразователни предмети/
2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V -VII клас Висше образование/Подготовка на учители по общообразователни предмети/
1 Учител,начален етап на основното образование Висше образование, история и археология, история и цивилизация
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, религия
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, музика
1 Учител,начален етап на основното образование /I-IV клас/ Висше образование, история и археология, история и цивилизация
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, физическо възпитание и спорт
2 Моделиер - конструктор, облекла Висше образование
4 Учител ДГ Висше образование
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование/здравни грижи
1 Електротехник, промишлено предприятие Висше образование, електротехника и енергетика
5 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование/чужди езици и филология
1 Учител,теоретично обучение Висше образование, счетоводство и данъчно облагане
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование, математика
1 Учител,практическо обучение Висше образование
1 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,физика
1 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,хуманитарни науки,история и география
1 Главен учител,чужд език в начален етап на основното образование Висше образование/чужди езици и филология
2 Учители, общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап Висше образование/чужди езици и филология,руски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Служител,гише пощенска станция Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 места
2 Администратори хотел Висше образование
1 Учител по човек и природа Висше образование
3 Учител по химия и опазване на околната среда Висше образование
2 Учител по биология и здравно образование Висше образование
1 Учител по информатика и ИТ Висше образование
1 Учител по математика Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
10 Учител, начален етап Висше образование
1 Завеждащ административна служба Висше образование
4 Учители по музика Висше образование
3 Учител по изобразително изкуство Висше образование
2 Учители спортна подготовка Висше образование
1 Учител по френски език Висше образование
1 Учител по немски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
7 Готвачи Средно образование
1 Работник кухня Средно образование
2 Масажисти Средно образование
1 Барман Средно образование
1 Шофьори, лек автомобил до 9 места Средно образование
6 Сервитьори Средно образование
2 Пиколо Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
2 Учители детска градина Висше образование
1 Учител начална педагогика Висше образование
1 Учител по математика и физика Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
2 Възпитатели Висше образование
2 Учител НУП или ПНУП Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
1 Учител целодневно обучение Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Работник, кухня Средно образование
2 Готвачи Средно образование
2 Продавачи на бензиностанция Средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 30 места
1 Логопед Висше образование
1 Учител горско стопанство Висше образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Висше образование
1 Начален учител Висше образование, НУП
2 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по туризъм Висше образование
1 Учител по технология и предприемачество Висше образование
1 Учител по хранителни технологии Висше образование
1 Учител по френски език Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител,теоретична подготовка Висше образование
1 Учител по физика и химия Висше образование
2 Учители ЦОУД Висше образование
1 Зам.директор по учебната дейност Висше образование
6 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по металообработване Висше образование
1 Учител по администрация и управление Висше образование
2 Учител по биология и химия Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Социален работник Висше образование
1 Учител, подготвителна група Висше образование
1 Учител,английски и немски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Масажист Основно, средно образование
2 Администратори хотел Основно, средно образование
4 Сервитьори Средно образование
4 Готвачи Средно образование
3 Помощник възпитател Средно образование
3 Камериерки Средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
1 Салонен управител Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-84
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 52 места
1 Техник, електронна техника Висше образование, електроника и автоматика
1 Инженер, механик Висше образование, електроника и автоматика
1 Младши програмист Висше образование, компютърни науки
1 Специалист в социална услуга Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Лесничей Висше образование, инженер по горско стопанства, опит
1 Учител, начален етап на основното образование Висше образование, педагогика
12 Лекари Висше образование, медицина
1 Старши експерт,контрол по строителство Висше образование,строителство на сгради и съоръжения
1 Счетоводител,оперативен Висше образование, компютърни науки
1 Логопед Висше образование
5 Учители в група на ЦОУД Висше образование,НУП с английски език
1 Учител по география и икономика Висше образование
3 Учител по физика и химия Висше образование
3 Учители по история Висше образование
2 Учители по математика Висше образование
1 Учител по БЕЛ Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител по ФВС Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Висше образование
2 Учители по Химия и опазване на околната среда Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
3 Учител по теоретично обучение Висше образование
1 Учител по животновъдство Висше образование
3 Учители по музика Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Специалист социални дейности Средно образование
1 Специалист Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
1 Застрахователен агент Средно образование
1 Кредитен консултант Средно образование
1 Маникюрист Средно образование
1 Служител,гише в пощенска станция Средно образование, работа с компютър
2 Готвачи Средно образование
1 Сладкар Средно образование
2 Пиколо Средно образование, английски език
1 Специалист, териториално устройство и регулация Средно образование, строителство и архитектура, строителен техник
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
2 Учител по Математика Висше образование
5 Учител по БЕЛ Висше образование
2 Учител по История Висше образование
2 Учител биология,химия и здравно образование Висше образование
2 Учители от I - IV клас Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
2 Учители ФВС Висше образование
1 Лекар, педиатър Висше образование
2 Учители руски език /1 час/ Висше образование
2 Учители английски език Висше образование
2 Учители по география и икономика Висше образование
2 Учители по музика Висше образование
7 Възпитатели ЦДО Висше образование
1 Еколог Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
2 Учители, теоретично обучение Висше образование
1 Учител по технология и предприемачество Висше образование
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител по френски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Готвач Средно образование
2 Сервитьори Средно,основно образование
20 Работника,сладкарско производство Средно образование