nadpissivt

Учител по немски език

Във връзка с увеличаването на броя часове по немски език за учебна година 2020/2021 търсим преподавател по немски език.

Каква е нашата мисия?

Park School Britanica си поставя за цел да развие пълния потенциал на всеки един от учениците си, като осигурява на децата въздействаща и мотивираща учебна среда, която им помага да изграждат уменията и характера, необходими за успех в глобалното общество.

В какво вярваме?

Вярваме, че за да подготвим отговорни граждани на света, нашите ученици трябва:

да са насърчавани да мислят, да проявяват креативност, да откриват решения и да могат да се самооценяват;
да са стимулирани да се грижат за околната среда и да участват в екипни проекти за устойчиво развитие в нашето зелено училище;
да са насърчавани да водят здравословен начин на живот;
да са подкрепяни чрез постоянни и конструктивни насоки и начертани следващи стъпки в обучението им.

Ако искаш и ти да допринесеш за постигането на нашата мисия, кандидатствай за учител по немски език и стани част от голямото семейство на PARK SCHOOL BRITANICA.

Какви умения и квалификация са ми необходими?

завършено висше образование със степен магистър или бакалавър в специалност "Немска филология" или "Педагогика на обучението по немски език" (позицията може да се заеме и от студент в изброените специалности);
педагогическа правоспособност;
компютърна грамотност;
предишен опит в работа с деца и опит като учител е предимство.

Какви качества, трябва да притежавам?

да обичам децата и да вярвам в техните способности;
да съм отговорен;
да се отнасям с уважение към учениците, техните родители и колегите ми;
да съм постоянен в грижата и развитието на учениците.

Какво ще ти дадем ние като част от нашия екип?

Работа в първото в България Парк училище;
Възможност за различни видове обучения с цел професионално и личностно развитие;
Добро заплащане;
Модерно оборудване и аудио-визуална техника от най-висок клас;
Възможност за участие в разработване на учебни материали;
Специализиран софтуер в помощ на учителите при провеждане на занятията;
Част от голямото семейство на PARK SCHOOL BRITANICA;
Трудов договор към ЧСУ Британика ООД.

Ако и ти се вълнуваш от нашата мисия, припознаваш я като своя, и смяташ, че нашето училище е твоето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станеш част от нашия нов екип.

Изпрати ни твоята автобиография, мотивационно писмо, актуална снимкa - по твое желание. Всички данни, предоставени от теб, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.